tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

torstai 21. huhtikuuta 2011

Tempaus Talvivaaran kaivoksella ja työ-jaelinkeinoministeriön edessä eilen

Ilmastotoimintaverkosto Hyökyaalto järjesti eilen kaksi Talvivaaran kaivoksen vastaista tempausta: toisen Talvivaarassa ja toisen Helsingissä. Alla Hyökyaallon oma lehdistötiedote:

Lehdistötiedote 20.4.2011

Hyökyaalto -ilmastotoimintaverkosto

Vapaa julkaistavaksi

URAANIKAIVOSVALTAUS TYÖ-JA ELINKEINOMINISTERIÖN EDUSTALLA –
MIELENOSOITUKSELLA VAADITTIIN TALVIVAARAN KAIVOKSEN SULKEMISTA

Talvivaaran kaivoksen sulkemista vaatineet mielenosoittajat valtasivat tänään maata työ-ja elinkeinoministeriön edestä. Kaivosvaltauksella protestoitiin työ-ja elinkeinoministeriön lyhytnäköistä ja kestämätöntä elinkeinopolitiikkaa. Mielenosoitukseen otti osaa noin 50 henkilöä.

”Olemme kauaskantoisten valintojen edessä. Työ – ja elinkeinoministeriö profiloi Suomesta uraani – ja ydinvoimaparatiisia, vaikka esimerkiksi Suomen brändivaltuuskunnan mukaan Suomen tulevaisuus on suomalaisen luonnon hyödyntämisessä. Uraanikaivos pilaa sekä puhtaan luonnon imagon että ympäristönsä konkreettisesti. Kaivostoiminta merkitsee loppua kestävämpien elinkeinojen, kuten matkailun ja luonnontuotteiden keruun, harjoittamiselle”, kiteyttää mielenosoitukseen osallistunut Riia Colliander.

Talvivaaran kaivoksessa on sen avaamisen jälkeen sattunut jo useita vuotoja ja onnettomuuksia, joiden ympäristövaikutuksia ei ole kunnolla tutkittu. Kaivostoiminta Talvivaarassa on säännönmukaisesti ylittänyt sille asetetut päästörajat. Jos kaivoksen yhteyteen avataan uraanin talteenottolaitos, pahenevat kaivoksen aiheuttamat ongelmat.
Uraanikaivoksista leviää ympäristöön erittäin haitallisia radioaktiivisia aineksia muun muassa lietevuotojen ja pölyämisen seurauksena. Nämä ainekset siirtyvät kaivoksen lähialueilla ihmisiin sisäänhengityksen, juomaveden ja elintarvikkeiden kautta.

"Uraanikaivos tarkoittaa ydinjätehaudan perustamista. Louhitusta
uraanimalmista 99% on hengenvaarallista jätettä, joka jää
kaivospaikkakunnalle. Lounais-Yhdysvalloissa on todettu, että 70% kaivostyöläisistä kuolee säteilyaltistuksen ja radioaktiivisen pölyn aiheuttamiin sairauksiin. Erityisessä vaarassa ovat alueen tulevat asukkaat. Laguna Pueblossa, Uudessa Meksikossa, jossa sijaitsee maailman suurin uraaniavolouhos, on jouduttu avaamaan vammaisten lasten koulu kaivoksen perustamisen jälkeen." kertoo mielenosoituksessa puhunut antropologi Ulla Valovesi.

Myös Talvivaaran kaivoksen alueella järjestettiin samanaikaisesti kaivoksen vastainen tempaus. 20.huhtikuuta on kansainvälinen
kaivannaisteollisuuden vastainen toimintapäivä.

Kuvia Helsingin mielenosoituksesta noudettavissa osoitteesta:
http://www.flickr.com/photos/48814567@N05/sets/72157626414845523/

Lisätiedot:

Puhelin: 040-3234494
Sähköposti: hyokyaalto@riseup.net
Nettisivu: http://www.hyokyaalto.org
Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=354100117684&ref=ts

tiistai 19. huhtikuuta 2011

Talvivaaran kaivosta vastustetaan mielenosoituksella ke 20.huhtikuuta Helsingissä

Alla ilmastotoimintaverkosto Hyökyaallon lähettämä kutsu:

TALVIVAARAN KAIVOS SULJETTAVA – MIELENOSOITUS HELSINGISSÄ 20.4.

Helsingissä keskiviikkona 20.4. klo 14:30 Rautatientorilla mielenosoitus
Talvivaaran kaivosta vastustavien sotkamolaisten tueksi. Liikkeelle lähdetään klo 15:00-

Talvivaaran kaivoksesta tulee Euroopan suurin uraanikaivos, mikäli
kaivoksen yhteyteen avataan uraanin talteenottolaitos. Uraanin
talteenottolaitos pahentaisi entisestään kaivoksen lähialueen asukkaille
ja ympäristölle aiheuttamia haittoja. Yhtiön viime vuodelta raportoidut
vuodot ovat saastuttaneet alueen pintavesiä.

Itä- ja Pohjois-Suomen ihmisille oikeus päättää itse tulevaisuudestaan ja
taloutensa kehittämisestä! Ei uraanin talteenottolaitosta Talvivaaraan -
kaivos on suljettava!

Mielenosoituksen järjestää ilmastotoimintaverkosto Hyökyaalto.

Lisätietoja:

hyokyaalto@riseup.net
http://www.hyokyaalto.org
https://www.facebook.com/group.php?gid=354100117684&ref=ts