tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

perjantai 17. joulukuuta 2010

Uutta kaivoslakia lykättiin Talvivaaran uraanin vuoksi?

Rovaniemellä toimivan Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin tutkija Mika Flöjt uskoo, että uuden kaivoslain voimaantuloa siirrettiin, jotta Talvivaaran uraanista ei tarvitsisi käydä avointa poliittista keskustelua. Talvivaaran uraanihankkeen YVA-menettelyyn liittyvässä kuulemistilaisuudesta uutisoi Sotkamo-lehti 15.12.2010.

Talvivaaran lähes vuoden takaisesta kipsisakka-altaan vuodon johdosta ei ole vieläkään tehty säteilyarvojen mittausta (vain muita aineita, kuten nikkelin kohonneita arvoja, on tutkittu).

http://www.sotkamolehti.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=SOT_newssite%2FAMLayout&cid=1194658717351&p=1194597232000&pagename=SOTWrapper

tiistai 30. marraskuuta 2010

Dragon Mining kairaa Kuusamossa kulta-ja uraaninäytteitä

Uutislehti Kalevan näköislehdessä 29.11.2010 julkaistu uutinen. Erityisesti toiseksi viimeinen sitaatti on mielenkiintoinen.
Dragon Mining drilling gold and uranium samples in Kuusamo, Northern Finland. News from Kaleva newspaper.

Kuusamo
Pora pyörii yötä päivää - Dragon Miningin kultatutkimukset Käylän Juomasuolla kestävät vuoden
(Heikki Ketola)

Kalajoen timanttikairauksen Joni Valkama (vas.) ja Pekka Koskela kairaavat kalliota Käylän Juomasuolla Urakoitsijana toimivalla Kalajoen Timanttikairauksella on alueella toistaiseksi yksi kairauskone. Keväällä paikalle tuodaan toinen yksikkö. Juomasuon malmion kultapitoisuus on keskimäärin 4,2 grammaa tonnissa.

Australialaisen kaivosyhtiön Dragon Miningin kultatutkimukset
Käylän Juomasuolla Kuusamossa ovat hyvässä vauhdissa.

Koeporaukset aloitettiin runsas viikko sitten urakoitsijana olevan Kalajoen Timanttikairauksen yhdellä kairauskoneella. Työtä tehdään arkipäivisin kahdessa vuorossa neljän työntekijän voimin ympäri vuorokauden. Keväällä 47 hehtaarin laajuiselle kaivospiirille tuodaan toinen kairausyksikkö. Dragon Miningin suomalaisen tytäryhtiön Polar Miningin kaivostoiminnan johtaja Urpo Kuronen kertoo, että urakka on määrä saada päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä.

Suunnitelman mukaan kalliota kairataan kaikkiaan noin 20 kilometriä. ”Alkuvaiheessa tehdään matalampia reikiä, mutta jos tulokset sitä edellyttävät, voidaan mennä aina 500 metrin syvyyteen saakka”, Kuronen selvittää.

Kansanliikkeet Koillismaalla ovat arvostelleet kairauksia, koska niiden mielestä ne vapauttavat kultaan sidoksissa olevaa uraania pohjavesiin. Kuronen rauhoittelee, että huoli on aiheeton. ”Asiasta on Säteilyturvakeskuksen lausunto. Sen mukaan kairaukset ovat täysin turvallisia, koska kyse on vain pienten näytteiden ottamisesta.”

Kun kaivospiiri oli Outokumpu Miningin omistuksessa, sen näytteissä oli myös muun muassa kobolttia ja kuparia. Nekin kiinnostavat Polar Miningia. Kulta on kuitenkin se metalli, minkä vuoksi tutkimukset päätettiin käynnistää uudelleen. Taustalla on kullan korkea hinta. Se on tällä hetkellä noin 30 euroa grammalta. Outokumpu Miningin vuosina 1985 ja 2003 ottamien liki 300:n näytteen perusteella Juomasuon malmion kultapitoisuus on keskimäärin 4,2 grammaa tonnissa. ”Nykyisellä kullan hinnalla tuokin pitoisuus varmaan riittäisi kaivostoiminnan aloittamiseen. Mutta jos päädytään maanalaiseen louhintaan, silloin varannon keskipitoisuuden pitäisi olla korkeampi”, Kuronen sanoo.

Juomasuon aikaisemmista kairausnäytteistä on määritetty isojakin uraanipitoisuuksia, mutta Kuronen tähdentää, että uraani ei ole nyt syynä tutkimuksiin. ”Säteilevistä alkuaineista tieto kaiken kaikkiaan on kovin puutteellista. Yksi asia onkin saada aikaan ensi vuoden kuluessa hyvin kattava analyysipaketti siitä, mitä Juomasuon monimetallimalmiossa oikein on”, hän kertoo.

Kultatutkimusten rinnalla Polar Mining aloittaa mahdolliseen kaivostoimintaan liittyvän ympäristöselvityksen, josta vastaa konsulttiyhtiö Ramboll Finland. Selvityksessä tutkitaan näytteenotoin muun muassa vesistöjen tilaa, myös eläimistö ja kasvillisuus kartoitetaan. Maastotyöt tehdään pääosin ensi kesän aikana. Ne ulotetaan kaivospiiriä laajemmalle alueelle, esimerkiksi kolmen kilometrin päässä olevaan Käylän kyläkeskustaan saakka. ”Myös kaikki tausta-arvot on tarkoitus selvittää, ennen kuin mitään isompaa aktiviteettia alueella tapahtuu.”

Yhtiöllä on Kuusamossa Juomasuon lisäksi neljä muuta kaivospiiriä, jotka se osti Outokumpu Miningiltä vuonna 2003. Kurosen mukaan koekairaukset eivät ole niissä tällä hetkellä ajankohtaisia. ”Jos siellä uraania on, niin tottakai se pitää hyödyntää. Hölmöähän se on jättää käyttämättä vain siksi, että jotkut asioita mitään tietämättömät säikähtävät sitä sanaakin.”
”Jep. Juomasuolla on paikoin ihan näkyvääkin kultaa kalliossa.”
http://lehti.kaleva.fi/nakoislehti/20101129/9956327.htm

torstai 25. marraskuuta 2010

Suomesta piilaakso vai plutoniumlaakso?

Suomi-brändivaltuuskunta luovutti loppuraporttinsa tänään ulkoministeri Alexander Stubbille. Valtuuskunta on aivan oikein oivaltanut saman minkä monet suomalaisista jo aikoja sitten: Suomen tulevaisuus on muun muassa suomalaisen luonnon konkreettisessa ja imagon hyödyntämisessä. Valtuuskunta mainitsee erityisesti luomutuotannon, puhtaat vesistöt, luonnonrauhaan perustuvan matkailun ja luonnonantimien viennin tulevaisuuden menestystuotteina.

Arvovaltaisen valtuuskunnan raportti näyttää olevan Suomen viimeaikaisen reaalipolitiikan kanssa täysin ristiriidassa. Työ-ja elinkeinoministeriö on viime vuodet ”brändännyt” Suomesta kaivos-ja ydinenergiamahtia uraanikaivoksineen. Rauhallista luontoa ei löydy eikä puhtaita elintarvikkeita tuoteta kaivoksen läheisyydessä tai ydinvoimalan takapihalla.

Uraanin ja ydinvoiman imagovaikutus tulee olemaan valtava. Esimerkiksi erittäin ydinvoimakriittisestä Saksasta tuli Tilastokeskuksen mukaan v.2009 Suomeen 332 000 matkailijaa, mutta ympäristöjärjestöt ovat Saksassa jo kiinnostuneet Suomen ydinvoima – ja uraanipolitiikasta. ”Säteilevää” imagoa on erittäin vaikea myöhemmin muuttaa. Vielä meillä on mahdollisuus muuttaa kurssia, haudata kaikki keskeneräiset ydinreaktori-ja uraanikaivoshankkeet, leikata uusiutumattominen luonnonvarojen kulutusta, ja brändätä Suomi ihan aidosti luonto-ja ihmisläheisenä maana.

Animaatio ja valtuuston loppuraportti täällä: http://www.tehtavasuomelle.fi/

The country brand expert group of Finland has given it's final raport today to the foreign affairs minister Alexander Stubb. The report seems to contradict the current policy of Finland to encourage building of more nuclear power and opening uranium mines as the report recommends branding Finland with clean nature, clean waters and organic food. The report can be downloaded (in English, Finnish and Swedish) at http://www.tehtavasuomelle.fi/

keskiviikko 24. marraskuuta 2010

Kuuma ydinlinja

Luonto-Liiton ja Voima-lehden antimainoskilpailun voittaja oli vuonna 2009 Vastamainosyhtiö 101:n loistava "Ydinlinja" -video. Katso kaikki vastamainokset http://www.mainoskupla.fi/. Viime vuosina kilpailuun osallistuneita töitä on nähtävillä myös Lasipalatsin Akkunagalleriassa Helsingissä 28.11.2010 saakka.The winner of year 2009 anti-advert competition of Luonto-Liitto and Voima-magazine is "Nuclear Hot Line" by Vastamainosyhtiö 101. Check all anti-ad's at http://www.mainoskupla.fi/

perjantai 19. marraskuuta 2010

Australialainen kaivosyhtiö touhuaa Kuusamossa

Australialaisen kaivosyhtiö Dragon Miningin tytäryhtiö Polar Mining on kiinnostunut etsimään kultaa ja uraania Juomasuon alueella Kuusamossa. Polar Miningilla on Suomessa kaksi kultakaivosta: toinen Huittisissa ja toinen Orivedellä. Kiinnostuksesta raportoi mm. Koillissanomat. Yhtiön oman ilmoituksen mukaan se on kiinnostunut ensisijaisesti kullasta, mutta myös muut malmit huomioidaan. Koillissanomien mukaan Säteilyturvakeskus on ilmoittanut, että alueen kultamalmissa on tavanomaista enemmän säteilyä, mutta tulkinnanvaraisesti toteaa, että tämä "ei aiheuta mitään ylimääräistä säteilyaltistusta".

Polar Miningin yhteystiedot Suomessa löytyvät Geologian tutkimuskeskuksen nettisivuilta: http://en.gtk.fi/ExplorationFinland/UsefulLinks/polar_mining.html mikä omalta osaltaan vahvistaa kuvaa Suomessa hyvin sujuvasta viranomaisten ja yhtiöiden yhteistyöstä.

Linkit Koillissanomien uutisiin:

http://www.koillissanomat.fi/etusivu/uraani_ep%C3%A4ilytti_satap%C3%A4ist%C3%A4_yleis%C3%B6%C3%A4_juomasuolla_samoin_vaikutus_matkailuun__yhti%C3%B6lle_kulta_on_ykk%C3%B6sasia_4961561.html

http://www.koillissanomat.fi/etusivu/polar_mining_oy_kaivaa_kultaa_orivedell%C3%A4_ja_huittisissa_4963679.html

Paikallinen uraanikaivostoimintaa vastustava ryhmä on perustanut facebook-ryhmän: http://www.facebook.com/pages/Ei-uraanikaivoksia-Kuusamoon/176573525686757?ref=ts&v=wall#!/pages/Ei-uraanikaivoksia-Kuusamoon/176573525686757?v=wall

Australian mining company Dragon Mining is interested in exploring gold and uranium in Kuusamo, north of Finland. Company's daughter company Polar Mining already has two functioning gold mines in Finland: Huittinen and Orivesi. One can find Polar Mining's contact info in Geological Survey of Finland webpages, which in it's own way confirms the idea of the easy co-operation between companies and officials in Finland. Link to Geological Survey pages (in English): http://en.gtk.fi/ExplorationFinland/UsefulLinks/polar_mining.html

keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Arizonan yliopistossa uusi tutkimus uraanin vaaroista

Lyhyt raportti tutkimuksesta luettavissa yliopiston sivuilla: http://www4.nau.edu/insidenau/bumps/2006/2_22_06/uranium.htm. Uraanin myrkyllisyyttä ei raportin mukaan ole tutkittu kunnolla sitten Manhattan projektin 1940-luvulla. Tutkijat toivovat ymmärtävänsä paremmin niitä mekanismeja joiden kautta uraani aiheuttaa syöpää.

New study about the dangers of uranium in Arizona university. Read the story: "Study may help slay 'Yellow monster' - Research pioneers understanding of uranium toxicity"

Talvivaaran uraanivuodosta A-Studiossa

Kuvaa Talvivaaran kaivosalueesta A-Studiossa: katsottavissa Yle Areenassa vielä 24 vrk. http://areena.yle.fi/video/1319915. Talvivaaran kaivosten jätealtaaseen syntyi vakava vuotokohta 16.3.2010. Tieto vuodosta tuli julkisuuteen vasta syyskussa. A-Studion raportissa säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Eija Venelampi sanoo, että ympäristön säteilytasojen kohoaminen on "erittäin epätodennäköistä" sillä Talvivaaran malmin uraanipitoisuus on "hyvin pieni".

Toisissa yhteyksissä Talvivaaraan kuitenkin kaavaillaan merkittävää uraanikaivostoimintaa, ja kaivosta hallinnoiva yhtiö haluaa tulevaisuudessa hyödyntää uraania taloudellisesti.

Jätealtaiden murtumat esitetään uraanikaivosten yhdeksi uhkatekijäksi myös STUK:in omissa materiaaleissa, ks. esim. http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/fi_FI/uraanikaivokset/

Talvivaaran kaivosten aiheuttamista ongelmista raportoi paikan päältä paikallinen asukas, kuvia, tietoa, uutisia sivuilla: http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/

Short report about Talvivaara uranium leak in Yle Areena (still for 24 days). "Nice" shootages of the mining area. STUK (radiation protection office) says that it's "highly unlikely" that the radioactivity levels of the environment of Talvivaara mines has rised up after the accident in one of the tailing dams containing uranium on March 16, 2010, as there is very small amounts of uranium in the ore. On the other hand the company itself wants to produce uranium on the area. Leaks in the tailing dams are mentioned as one of the risks of uranium mining in STUK's materials. Local resident reports on the environmental probems caused by the mines (photos, news, info - also in english): http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/miksi-nama-sivut-tehtiin/in-english-why-these-pages-were-created/

Lisää aiheesta:
- Talvivaarasta oikeuskanslerille kaksi kantelua:
http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/talvivaarasta_oikeuskanslerille_kaksi_kantelua_2012957.html
- Lehtomäki kertoi Talvivaara-ostojen
ajankohdat<http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/lehtomaki_kertoi_talvivaara-ostojen_ajankohdat_2013529.html>
päivitetty tänään klo 21:17
- Talvivaaran toimitusjohtaja ei julkista uraanihankkeen
sisäpiirirekisteriä<http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/talvivaaran_toimitusjohtaja_ei_julkista_uraanihankkeen_sisapiirirekisteria_2011755.html>
päivitetty tänään klo 16:09
- Talvivaara-sijoitukset herättävät
kysymyksiä<http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/talvivaara-sijoitukset_herattavat_kysymyksia_2011412.html>
päivitetty tänään klo 11:04
- Kaleva: Pekkarinen tiesi uraani-ilmoituksen
tulosta<http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/kaleva_pekkarinen_tiesi_uraani-ilmoituksen_tulosta_2011245.html>
päivitetty tänään klo 19:04
- Asiantuntija kummastelee ministeriön toimia
Talvivaara-tapauksessa<http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/asiantuntija_kummastelee_ministerion_toimia_talvivaara-tapauksessa_2011291.html>
päivitetty tänään klo 17:34
- Kansanedustaja Kauppila: Talvivaaraa kaupiteltu
Finnverassakin<http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/kansanedustaja_kauppila_talvivaaraa_kaupiteltu_finnverassakin_2012300.html>
päivitetty tänään klo 17:43

torstai 30. syyskuuta 2010

International Radioactive Waste Action Day -September 29, 2010 Finnish Parliament gets Radioactive Waste

A demonstration at the Finnish Parliament in Helsinki was held today in solidarity with brothers and sisters in Canada, Sweden, Niger, Australia, Sotkamo, Olkiluoto and all places destroyed by the nuclear industry.

Leaking barrels of ‘radioactive waste’ trickled down the granite steps as energetic musicians sang anti-nuke songs. Banners covering the steps read “Blockade/Shut Down Olkiluoto – Put Waste Here!” and “Sold to Uranium Capitalism”.

Demonstrators wanted to express their disgust at recent revelations that Ms. Lehtimaki (or rather the family of) from the Environment Ministry owns 300,000 euros of stock in the Talvivaara Uranium Mining Company. This investment (for her family) came around the same time the company was permitted to process uranium from their nickel mine in eastern Finland.

This summer the parliament paved the way for a massive increase of radioactive waste by voting to build two more reactors in Finland, a country currently building the world’s largest reactor at Olkiluoto. This August about 200 people blockaded the roads to this nuclear facility in the first openly announced nuclear blockade. The Blockade Olkiluoto banner was to remind people of the dangerous road this government is taking us all down, and that we have a responsibility to blockade these roads, rails, ports and paths…for generations to come.

The planned shipment of nuclear waste from Canada to Sweden is absurd, as are all shipments of this lethal cargo.

We hope that people across the globe can work together to shut down the whole nuclear industry.

Sincerely yours,
The Radioactive Waste Folk Punk Brigade
And Nuclear Free Finland

For photos of the sunny Helsinki day can be seen at:

http://www.flickr.com/photos/54385173@N05/sets/72157625061420342/

keskiviikko 29. syyskuuta 2010

Talvivaaran kaivosten ympärillä kuohuu: radioaktiivinen vuoto keväällä, ministerit ja virkamiehet jäävejä

Viikon sisällä Talvivaaran kaivokset ovat olleet useampaan otteeseen median pääuutisten joukossa. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki perheineen on osoittautunut Talvivaaran kaivosten huomattavaksi osakkeenomistajaksi satojen tuhansien eurojen panoksella. Ympäristöministerin taloudellisten kytkösten merkitystä poliittiseen päätöksentekoon arvioi 29.9.2010 mm. Satu Hassi: http://www.mtv3.fi/uutiset: "Lehtomäki enemmän kuin jäävi"
sekä Aamulehden pääkirjoitus: http://www.aamulehti.fi/teema/pääkirjoitukset: "Myrskyn silmässä Paula Lehtomäki"

Samoin 29.9.2010 Apu-lehti kirjoitti Talvivaaran taloudellisista ja poliittisista kytköksistä. Lisätty 19.4.2011: Apu-lehden artikkeli on sittemmin poistettu Avun sivuilta, mutta artikkeli löytyy näiltä kotisivuilta: http://www.viheraho.info/index.php?topic=7019.0;wap2. (Artikkelin osoite oli: http://www.apu.fi/ajassa/article162643.html.)
Apu paljastaa myös GTK:n asiantuntijaviranomaisen Elias Ekdahlin omistavan Talvivaaran osakkaita 7500 kappaletta. Samaisen lehden mukaan nimenomaan GTK on ollut tietoinen Talvivaaran kaivosten alueen malmin uraanipitoisuudesta - onhan GTK tutkinut aluetta jo kolmisenkymmentä vuotta. Talvivaaran ympäristöluvissa uraania ei ole mainittu lainkaan, vaikka kuluneen vuoden aikana Talvivaaran uraanin hyödyntäminen on ollut esillä useaan otteeseen (viimeksi TEM:in "Uraania!"- seminaarissa). Apu-lehden mukaan lupaprosessi olisi ollut huomattavasti monimutkaisempi jos uraani olisi ollut esillä alusta lähtien.
Lehden mukaan Talvivaarassa toimiva kaivosyhtiö vierittää vastuun uraanista viranomaisille - jotka ovat nyt myös itse osoittautuneet hyötyvänsä kaivoksista suoraan taloudellisesti. Valvova viranomainen Säteilyturvakeskus (STUK) vakuuttaa myös tietämättömyyttään.

"Tietämättömyyden" vuoksiko Talvivaarassa maaliskuussa 2010 tapahtuneen jätealtaan vuodon jäljiltä ei ole mitattu ympäristön radioaktiivisuutta? Kaivosten johto paljastaa vasta nyt (Apu 28.8.2010) julkisuudessa, että 16.3.2010 tapahtunut vuoto sisälsi myös radioaktiivista aineksia. Itse vuodon ajankohtaan ja laajuuteen liittyy myös salamyhkäisyyttä, esimerkiksi kaivos tiedotti vuodosta vasta kaksi päivää sen jälkeen kun vuoto oli havaittu. Lue koko artikkeli tästä: Apu 28.8.2010: "Talvivaaran keväinen vuoto sisälsi uraania"

Talvivaara mine has been one of the main news in Finland during the last week. The biggest news has been the minister of environment Paula Lehtomäki and her family owning significant amount (worth hundreds of thousands euros) of shares of Talvivaara mines.

Uranium was never mentioned in the environmental application or permit for the Talvivaara mines. Now it's unquestionable that Talvivaara mine is also an uranium mine. The company managing the mines is saying that they only write in the environmental application what the officials are demanding - this is why uranium is not mentioned. The officials (ministry of employment and economy: TEM, ministry of environment, radiation protection office: STUK) on their behalf tell us that they didn't know about uranium. Talvivaara uranium has been discussed many times during this year, for example in a seminar held by TEM 10.9.2010. so the officials can not be totally ignorant about the issue. The office which is responsible for telling about the uranium is the research centre of geology (GTK) in Finland - but according to recent information, the main official in GTK also is a shareholder in Talvivaara mines, Elias Ekdahl with 7500 shares.

But maybe the biggest news has gotten the least publicity: the leak from Talvivaara mine's tailings dam in March 2010 had also radioactive materials. There haven't been any research about the radioactive leak yet. Apu magazine reported about the radioactivity of the leak on 28.8.2010. The leak took place on 16.3.2010 and the company representative described the leak "almost chaotic".

maanantai 13. syyskuuta 2010

Talvivaaran kaivosten ympäristöongelmista tiedottavat nettisivut avattu

Paikallinen Talvivaaran kaivosten vastustaja on avannut nettisivut, joissa tiedotetaan kaivoksen aiheuttamista ongelmista. Talvivaarasta kaivetaan mm. ferrokromia, mutta myös uraania löytyy. Talvivaaran tuottamasta malmista ryhdyttiin keväällä 2010 erottamaan uraania, mutta toistaiseksi pieniä määriä.

http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/


Talvivaara mines produce ferrochrome, but also (still) small amounts of uranium. A local resident opened webpages concerning the mines (also in English).

Mawson esillä TEM:in uraaniseminaarissa Helsingissä 10.9.

Työ-ja elinkenoministeriö järjesti uraanikaivostoimintaa käsittelevän seminaarin "Uraania!" Säätytalolla, Helsingissä perjantaina 10.9.2010. Seminaarissa puhuivat Säteilyturvakeskuksen, TEM:n ja Luonnonsuojeluliiton edustajat. Arevasta tuttu geologi Erkki Vanhanen esitteli Mawson-yhtiötä ja sen toimintaa. Mawson etsii uraania Ranualla, sekä monissa muissa paikoissa. Mawsonin esitys sekä esitykseen kuuluvat kalvot löytyvät osoitteesta: http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2010_0910_uraani_08_vanhanen/
Seminaaria seuraamassa oli myös Ranua Rescuen edustaja, sekä muiden ydinvoiman vastaisten liikkeiden aktiiveja. Viranomaistahojen mukaan uraanin louhintaan tai käsittelyyn ei tarvita mitään erityislupia, sillä Suomessa ei ole eikä tule uraanikaivoksia. Talvivaaran kaivoksista voitaisiin kuitenkin tuottaa suuri osa Suomessa sijaitsevien ydinreaktoreiden tarvitsemasta uraanista. Mutta kyseessä ei ole uraanikaivos, vaan ferrokromikaivos, ja uraania tuotetaan vain sivutuotteena - tällöin erityislupia tai -järjestelyitäkään ei tarvita. Eli voimme kaikki huokaista helpotuksesta: Suomessa ei ole tulevaisuudessakaan uraanikaivoksia, Suomessa vain tuotetaan uraania.
(kirj.huom. Suomessa voidaan jokatapauksessa vain tuottaa raakauraania - nk. yellow cake - varsinainen rikastus ydinpolttoaineeksi tapahtuisi ulkomailla. Uraania siis laivattaisiin keski-Eurooppaan rikastettavaksi ja sieltä takaisin.)

Erkki Vanhanen from Mawson Resources Ltd. was giving a lecture in a seminar on uranium mining arranged by the ministry of employment and economy in Helsinki last Friday 10th of September.

keskiviikko 8. syyskuuta 2010

Mawson Resources tutkii Paltamon uraaniesiintymää

Mawsonin mukaan Paltamon Nuorttijärven esiintymässä voi olla 1500 tonnia uraanimalmia. Tutkimukset on tehty analysoimalla Outokumpu-yhtiön 1960-luvulla tekemiä kairausnäytteitä. Näytteet analysoitiin Vancouverissa, Kanadassa.

http://yle.fi/alueet/kainuu/2010/09/paltamon_uraanista_uusia_tuloksia_1963993.html

Mawson Resources Ldt. evaluates that in Paltamo Nuorttijärvi can be found 1500 tons of uranium ore. The company has analyzed old samples taken in the 1960's by Finnish mining and enriching company Outokumpu. The samples has been analyzed in Vancouver, Canada.

Olkiluodon blokki-blogia päivitetään jatkuvasti!

Etkö päässyt osallistumaan Olkiluodon blokkaukseen 28.8.2010, tai olitko paikalla ja kamera jäi kotiin? Ei hätää! Tunnelmia voi fiilistellä blogissa ja flickrissä - ja blokkauksen tukitapahtumia järjestetään syksyn aikana useilla eri paikkakunnilla. Tukitapahtumissa katsellaan valokuvia ja filmejä tempauksesta sekä kerätään varoja sakkojen ja jälkikustannusten maksamiseen. Lue lisää:

http://www.olkiluotoblockade.wordpress.com

ja katso kuvia:

http://www.flickr.com/photos/ydinvoimavapaa_maailma/

Check Olkiluoto Blockade 2010 blog and photos (links above)! Both of the sites are being updated.

sunnuntai 1. elokuuta 2010

Kansainvälinen uraanitoimijoiden tapaaminen Oulussa 20.8 klo 18.00-21.00

Oulussa järjestetään ydinvoimahankkeiden haitoista ja vaaroista Suomessa
ja muissa Itämeren maissa tiedottava Baltic Sea Infotour- tapahtumia 18.8-20.8. Baltic Sea Info Tour on laaja tiedotus- ja koulutuskiertue, joka kattaa 6000 kilometriä Itämeren rannikosta ja päättyy Ouluun. Kiertue on Ouluun mennessä tiedottanut 13 kaupungissa ydinvoiman riskeistä
Itämerelle, joka HELCOM:n tutkimustulosten mukaan on jo nyt maailman radioaktiivisin merialue. Perämeren alueella yhteisinä huolina ovat uraania sisältävät kaivoshankkeet, uraaninetsintä sekä Fennovoiman Simon ja Pyhäjoen ydinvoimalasuunnitelma.

Osana kiertuetta Oulussa järjestetään Pohjois-Suomen uraanitoimijoille tapaaminen tulevan toiminnan suunnittelemiseksi yhdessä kiertueen muiden osallistujien kanssa. Tapaaminen järjestetään Oulussa järjestötalolla (Pakkahuoneenkatu 19) 20.8 klo 18.00-21.00. Tapaamiseen toivotaan osallistujia alueen liikkeistä. Tapaamisen ohjelma: Osallistujien liikkeiden ja toiminnan esittely. Tulevan toiminnan suunnittelu (projektit, kampanjat ja tapahtumat)
Pienryhmätyöskentely valituista aiheista jatkoa varten ja yhteistyön suunnittelu

Oulussa on mahdollisuus yöpyä esimerkiksi Nallikarin leirintäalueella edullisesti tai järjestää kotimajoitusta. Tutustu Oulussa järjestettäviin muihin tapahtumiin:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Baltic_Sea_Info_Tour/Oulu

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulevaksi ideoimaan ja hakemaan pontta tulevaan syksyyn!

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Baltic Tour Oulu järjestäjät, p. +358 40 5548869 meili: oulu.baltic-tour
AT nuclear-heritage.net

Me emme unohda emmekä luovuta: tule mukaan sulkemaan Olkiluodon ydinvoimalaa 28.elokuuta 2010!


Eduskunnan 1.7.2010 tekemä päätös hyväksyä kahden uuden ydinreaktorin rakentaminen on vailla kaikkia moraalisia perusteluja. Päätös vain osoittaa, kuinka röyhkeä ja vaikutusvaltainen teollisuudenala kyseessä. Rakentamispäätökset on silti mahdollista vielä kumota. Tämä vaatii kuitenkin työtä kumoamisen eteen. Hyviä päätöksiä ei koskaan ole annettu ilmaiseksi ylhäältä päin.

Jo 24 suomalaista ja ulkomaista ryhmää ja järjestöä tukee tempausta, jonka tarkoitus on kansalaismielipiteen osoituksena sulkea Olkiluodon
ydinvoimalaan johtavat tiet päivän ajaksi. Olet tervetullut mukaan! Voit valita itsellesi sopivimman tavan osallistua toimintapäivään. Voit osallistua esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimalan tiellä järjestettävään mielenosoitukseen ja piknikkiin, istua tai tanssia tiellä, tai voit ideoida pienessä ryhmässä omaa tapaasi sulkea ydinvoimalan tiet päiväksi.

Ydinvoimateollisuus on Suomen hallituksen ja eduskunnan siunauksella mennyt liian pitkälle. Ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Uraanikaivokset saastuttavat ympäristönsä radioaktiivisin saastein ja ovat jo aiheuttaneet kymmenien tuhansien ihmisten ennenaikaisen kuoleman. Tshernobylin, muiden ydinonnettomuuksien ja ydinkokeiden uhrit lasketaan sadoissa tuhansissa. Ydinvoima on suoraan yhteydessä ydinaseteollisuuteen. Ydinvoimaloiden vaatimat turvajärjestelyt militarisoivat yhteiskuntaa. Lisäksi ydinvoimaloihin liittyy katastrofaalisen onnettomuuden ja
terrorismin uhka. Emme voi luottaa vaikutusvaltaisiin
teollisuusyrityksiin, emmekä niiden kanssa muhinoiviin poliitikkoihin. Haluamme rohkaista toisiamme ottamaan takaisin itsemääräämisoikeutemme!

Nettisivuilta löytyvät tempauksen periaatteet, sekä käytännön ohjeita: http://olkiluotoblockade.info/index.php/Join_the_Blockade
Huomaa, että päivä alkaa aikaisin: tapaamispaikalla ollaan jo klo 6:00 aamulla.

Tempaukseen järjestetään kuljetukset omakustannehinnoin ainakin
Tampereelta ja Helsingistä. Ilmoittautumisohjeet em.nettisivulla. Samoin tempaukseen lähteville järjestetään tapaaminen ja koulutus Helsingissä la 7.8. ja Tampereella la 21.8. Lisätietoja:
http://olkiluotoblockade.info/index.php/OlkiluotoBlockade:Current_events/fi

Ilmoita tapaamisista, yhteiskuljetuksista ja majoituksista, ilmoita oma ryhmäsi tukijaksi, sekä lähetä kysymykset: olkiluotoblockade [at]
riseup.mail

Mainosta tempausta kaikille tutuillesi. Voit tulostaa lentolehtisiä nettisivuilta. Jaa niitä kahviloihin, kirjastoihin, ilmaisjakelulehtien väliin... Toteuta blokkausta mainostava banderolli tai maalaus ja laita se näkyvälle paikalle. Kirjoita lempibändillesi ja pyydä heitä mainostamaan tempausta välispiikeissään. Kerro meille oma ideasi: olkiluotoblockade [at] riseup.net

Tempausta jo tukevat järjestöt ja ryhmät:

Ydinvoimapaa Suomi / Nuclear Free Finland (FIN), Naiset Atomivoimaa Vastaan / Women Against Nuclear Power (FIN), Maan ystävät / Friends of the Earth Finland (FIN), Naiset Rauhan Puolesta / Women for Peace (FIN), Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland / Action Group for a Nuclear Free Åland (FIN), Hyökyaalto / Risingtide Finland (FIN), Klimax Malmö (SE), Baltic Sea Regional Radioactivity Watch (SE), ContrAtom (D), Ydinvoiman Vastainen Toimintaryhmä (FIN), Laka Foundation Amsterdam (NL), WISE Amsterdam (NL), SOFA (Sofortiger Atomausstieg) Münster (D),
Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen (D), MegA (Menschen gegen Atomanlagen) (D), Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (D), Uusi Tuuli ry (FIN), AG Schacht Konrad (D), Edelleen Ei Ydinvoimaa / No More Nuclear Power (FIN), Emmaus Jokioinen ry (FIN), Luonto-Liitto (FIN), Lapsi ja luonto -säätiö (FIN), The Nuclear Resister (USA)

sunnuntai 20. kesäkuuta 2010

TEM myönsi valtausoikeuden Mawsonille Tervolaan

Työ-ja elinkeinoministeriö on 16.6.2010 myöntänyt Mawson Resources Ltd:lle valtausoikeuden uraanin etsimiseksi Mustamaalle Tervolan kunnan alueelle. Ajantasainen valtaus-ja varaustaulukko ladattavissa täältä (uranium exploration applications): http://www.tem.fi/index.phtml?s=2112

Kaivosrekisteripalvelu (Mining register: maps): http://www.kaivostoiminta.fi/kartta/

Ministry of employment and economy has approved uranium exploration application of Mawson Resources Ltd for Mustamaa in Tervola municipality on 16.6.2010.

Valtausoikeus eli tutkimuslupa:

Kaivoslain mukainen tutkimuslupa eli valtausoikeus antaa haltijalle määräaikaisen oikeuden kaivoskivennäisen etsintään. Valtausoikeus voi olla voimassa 1 - 5 vuotta.

Valtaus antaa haltijalleen eräitä tärkeitä oikeuksia:

 • Yksinoikeuden valtausalueeseen tutkimustoimenpiteitä varten ennen muita kaivoslain mukaan toimivia (kilpailijoiden poissuljenta)
 • Oikeuden saada kaivosalue muodostetuksi, mikäli kaivoslain ja muun lainsäädännön edellytykset täyttyvät
 • Oikeuden tehdä tutkimuksia ilman erillistä suostumusta maanomistajalta.

Kaivoslaki antaa oikeuden pienimuotoiseen koelouhintaan ja rikastukseen valtausoikeuden nojalla, mutta usein tätä oikeutta tarkennetaan lupamääräyksillä tai vaatimalla tarkempi tutkimussuunnitelma.

Valtauksen maksimikoko on Suomessa 1 km2, mutta samalla toimijalla voi olla useita valtauksia kerrallaan. Lähde: http://www.tem.fi/index.phtml?s=2559

keskiviikko 9. kesäkuuta 2010

Suljetaan Olkiluoto lauantaina 28. elokuuta!

Kasvava joukko ydinvoiman vastaisia ryhmiä ja järjestöjä on julistanut lauantain 28.8.2010 Olkiluodon vastaiseksi toimintapäiväksi. Tarkoitus on osoittaa mieltä ja erilaisin tavoin sulkea Olkiluotoon johtavat tiet. Ydinvoimateollisuus on Suomen hallituksen siunauksella mennyt liian pitkälle ja harpponut liian monien ihmisten ylitse. "Emme voi luottaa vaikutusvaltaisten teollisuusyrityksiin, emmekä niiden kanssa muhinoiviin poliitikkoihin. Haluamme rohkaista toisiamme ottamaan takaisin itsemääräämisoikeutemme", aktivistit sanovat.

Tämä on ensimmäinen Suomessa järjestettävä avoimesti ilmoitettu “blokkaus”. Aiemmin esimerkiksi katujen valtaukset ja kriittiset pyöräretket ovat sujuneet Suomessa hyvin. Kaikki osallistujat sitoutuvat kansalaistottelemattomuuden periaatteisiin: toiminta ei saa vahingoittaa eläviä olentoja.

Ryhmät kutsuvat kaikki kynnelle kykenevät mukaan! Voit valita itsellesi sopivimman tavan osallistua toimintapäivään. Voit osallistua esimerkiksi ydinvoimalan edustalla pidettävään piknikkiin: tiellä istutaan eväitä syöden. Ydinvoimalan porttien eteen voidaan myös rakentaa ihmisketjua. Voit lukita itsesi aitaan tai porttiin, tukea blokkaajia (juoma-ja ruokahuolto yms.), tai voit ideoida pienessä ryhmässä omaa tapaasi sulkea ydinvoimalan tiet päiväksi.

Osallistumisohjeita:

On suositeltavaa, että liityt johonkin ryhmään, joko ennen tempausta tai paikan päällä. Ryhmä voi koostua vaikka naapureista tai (työ-)kavereista. Ryhmän jäsenet pitävät ihmisjoukossa huolta toisistaan. Tutustuthan myös tempauksen periaatteisiin (alla).

Voit tulla paikalle omalla kuljetuksella, liftaten, julkisilla liikennevälineillä, pyörällä, tai ottaa osaa jonkin ryhmän yhteiskuljetukseen. Kuljetuksista tulee mahdollisuuksien mukaan tietoa näille nettisivuille, mutta kannattaa seurata esim. tempauksen osallistujaryhmien nettisivuja (tai kysyä suoraan ryhmiltä).

olkiluotoblockade.info -nettisivuille tulee jatkossa linkkejä karttoihin, tulo-ohjeita (ja ajankohta), sekä tietoa lakiasioista.

Varaa mukaasi riittävästi vettä, ruokaa ja säänmukaiset asusteet! Ydinvoiman vastaisia banderolleja ja iskulauseita toivotaan (nämä voivat näkyä jo paikalle tulevissa kuljetuksissa). Piknikkiä varten voit ottaa mukaasi myös esimerkiksi soittovälineitä, piknikliinan, aurinkotuoleja, pöydän, seurapelejä... Vallataan tilaa ydinvoimateollisuudelta ihmisten omaan käyttöön!

Tempauksen periaatteet:

Toiminnallasi on vaikutusta muiden paikallolijoiden hyvinvointiin. Ole siis vastuuntuntoinen. Tempaukseen ei tuoda alkoholia, huumeita tai aseita, eikä myöskään puolueiden tai valtioiden lippuja tai tunnuksia. Blokissa ei ole tilaa väkivaltaiselle, seksistiselle, rasistiselle tai muulle läsnä olevia henkilöitä loukkaavalle käytökselle.

Ryhmät ja järjestöt:

Pitäkää kokous jossa päätätte osallistumisesta ja ilmoittakaa ryhmän / järjestön nimi sähköpostiin: info [at] olkiluoto.info. Tempaukseen saa toki tulla ilman ilmoittautumistakin! Mainostakaa tempausta aktiivisesti. Ryhtykää suunnittelemaan kuljetusta paikalle. Kuljetuksiin löytyy taatusti kiinnostuneita järjestöjen ulkopuoleltakin. Muistakaa mainostaa kuljetusta jotta saatte bussin täyteen ja kuljetuskustannukset alas! Varatkaa matkustajille vettä ja syötävää.

Tempausta tukevat ryhmät ja järjestöt:

 • Nuclear Free Finland (FIN)
 • Kvinnor Mot Atomkraft/Naiset Atomivoimaa Vastaan (FIN)
 • Maan ystävät / Friends of the Earth Finland (FIN)
 • Kvinnor för Fred / Naiset Rauhan Puolesta (FIN)
 • Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland (FIN)
 • Hyökyaalto / Risingtide Finland (FIN)
 • Klimax Malmö (SE)
 • Baltic Sea Regional Radioactivity Watch (SE)
 • ContrAtom (D)
 • Ydinvoiman Vastainen Toimintaryhmä (FIN)
 • Laka Foundation Amsterdam (NL)
 • WISE Amsterdam (NL)
 • SOFA (Sofortiger Atomausstieg) Münster (D)
 • Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen (D)
 • MegA (Menschen gegen Atomanlagen) (D)
Ota yhteyttä: info [at] olkiluoto.info


keskiviikko 2. kesäkuuta 2010

Mawson tutkii ja laajentaa valtauksia Lapissa

Ylen uutinen aiheessa (29 päivää jäljellä). Uutista myös Pyhäjokeen ja Simoon kaavalluiden ydinvoimaloiden jätteen sijoituksesta.

http://areena.yle.fi/video/1025841

Lisää pohjois-Suomen ydinjätteen sijoituksesta: keskustan poliitikot ja Säteilyturvakeskus asiasta aivan eri mieltä. Poliitikot haluavat pakkoratkaisuja, Säteilyturvakeskusta huolettaa radioaktiivisen materiaalin kuljettamiseen liittyvät riskit. A-Studio 19.5.2010 (17 päivää jäljellä)

http://areena.yle.fi/video/994111


Mawson makes researches in Lapland. Politicians and radiation officials disagree on the disposal nuclear waste from the planned Simo and Pyhäjoki nuclear power plans.

maanantai 17. toukokuuta 2010

Kansanliikkeet ajavat uraaniyhtiöitä pois Suomesta

Karelia Resource Services Oy on luopunut 11.3. 2010 Joensuun
Lahnasen sekä Etelä-Sallan Ahvenojan ja Rytilammen valtauksistaan. Sallan kunnanhallitus ja paikalliset matkailuyrittäjät ovat valittaneet aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti yhtiön valtaushakemuksesta. Toinen uraanin etsintäyhtiö Agricola Resources oli aiemmin kairannut luvatta näytteitä Sallassa.

Kuluneen puolen vuoden sisällä tämä on jo kolmas kansanliikkeiden saavuttama voitto uraaninetsintäyhtiöistä. Alkuvuodesta kanadalainen Namura Finland Oy ilmoitti kaiken toimintansa lopettamisesta Suomessa. Huhtikuun lopussa ranskalainen AREVA myi ilmeisesti imagonsa yhä pahemman tahrautumisen pelossa uraanivaltauksensa kanadalaiselle Mawson Resources Ldt:lle.

Suomesta löytyy taloudellisesti hyödynnettävää uraania, mutta kansalaisten vastustus on antanut useissa tapauksissa selkeän viestin siitä, että uraanikaivoksia ei Suomeen kakistelematta hyväksytä. Uraaniyhtiöiden luopumiset ja imagohuolet antavat kansanliikkeille toivoa ja rohkeutta, vaikka tehtävää toki on vielä paljon: Talvivaarassa toimii jo uraanipitoinen kaivos ja Soklin suunnitelmat ovat pitkällä. Joensuussa ja Kontiolahdella on lainvoimaisia uraanikaivosvaltauksia, ja päätöstä odottavia valtaushakemuksia on edelleen usealla paikkakunnalla. Ja niin kauan kuin maailmassa on ydinvoimaa, on uraanillekin tarvetta.

Muualla Euroopassa uraanikaivokset on suljettu ympäristö-ja terveyssyistä. Uraanikaivos aiheuttaa aina korvaamataonta ympäristötuhoa ja aihettaa vakavan terveysriskin lähialueen asukkaille. Ranua Rescue vastustaa uraanikaivosten perustamista Suomeen tai minnekään muualle maailmaan.

tiistai 11. toukokuuta 2010

Soklin kaivosta Itä-Lapissa vastustavan kansanliikkeen edustajat vierailulla Helsingissä tiistaina 11.5.

Norjalainen pörssiyhtiö Yara suunnittelee Sokliin fosfaatti-ja niobimalmikaivosta. Malmi sisältää myös uraania, sekä muita radioaktiivisia aineita. Soklin kaivos sijaitsee keskellä porojen vaellus-ja laidunaluetta. Porotalous on alueen keskeinen elinkeino ja pitää monet kylät asuttuina. Toteutuessaan kaivos tuhoaisi poroelinkeinon eli kaivoshanke uhkaa poronhoitajien toimeentuloa. Monet nuoret poronhoitajaperheet rakentavat tulevaisuutensa poronhoidon varaan. Kaivoksen suunnitellut jätealtaat tuhoaisivat myös paikalliset tammukan ja harjuksen kutu-ja talvehtimispaikat.

"Lappilaiset päättäjät eivät tunnusta ympäristöllisiä, elinkeinollisia ja kulttuurisia uhkia vaan ajavat kaivosyhtiön etua yksipuolisesti ja lyhytnäköisesti. Kaivokset toimivat parhaimmillaankin vain pari vuosikymmentä ja sen jälkeen suuri osa Itä-Lapista on elinkelvotonta jätealuetta", kirjoittavat Sokli erämaana-kansalaisliike ja Kemin-Sompion paliskunta tiedotteessaan.

Kansanliikkeen edustajat pystyttivät tiistaina 11.5. infokodan Paasikiven aukiolle Helsinkiin ja kävivät eduskuntatalolla tarjoamassa kansanedustajille tietoa kaivostoiminnan vaikutuksista porotalouteen.

Kansanliikkeen nettisivut: http://www.save-sokli.com/

Norwegian company Yara plans to start mining phosphate- and niobiore in Sokli area, eastern Finnish Lapland. The ore contains also uranium and other radioactive substances. Sokli mines would be opened in the middle of the herding area of reindeers and would seriously harm reideer herders' source of livelihood. Young reindeer herding families in the area build their future on reindeer herding. The planned tailing dams of the mines would also destroy the local salmon rivers. The mines would operate for couple of decades and afterwards the whole eastern Lapland would be wasteland.

Kanadalainen uraanikaivosyhtiö panostaa nyt Suomeen “ydinvoimalle otollisen” ilmapiirin vuoksi

Lehdistötiedote 6.5.2010

Ranua Rescue -kampanja on vastustanut ydinvoimayhtiö Arevan uraanin etsintään liittyvää toimintaa Ranuan kunnassa. Vuonna 2009 kampanja leiriytyi elokuun ja joulukuun väliseksi ajaksi Ranuan Isokankaalle tarkkailemaan Arevan toimia alueella. Hiljattain tehtyjen kauppojen myötä Ranualla toimiikin nyt kanadalainen uraanikaivosyhtiö Mawson Resources Limited. Ranua Rescuelle yhtiön vaihtuminen ei merkitse toiminnan loppumista, vaan osoittaa miten arvokkaita etsintäalueet ovat kansainvälisille yhtiöille. Ranua Rescue vaatii uraanivaltaushakemusten hylkäämistä. Samalla ydinreaktorihankkeet tulisi haudata, Olkiluoto-3 reaktorin rakentaminen lopetettava ja toiminnassa olevat ydinvoimalat sulkea uraanikaivostoiminnan estämiseksi. Ranua Rescue- kampanjaa jatketaan Mawsonin toiminnasta tiedottaen.

Kanadalainen uraanikaivosyhtiö Mawson Resources Limited löi vapun aattona 30.4.2010 lukkoon miljoonan euron arvoiset kaupat ydinvoimajätti Arevan kanssa. Areva luovutti Mawsonille kaikki Suomessa sijaitsevat uraanikaivosvaltaukset ja valtaushakemukset, sekä näihin liittyvän tutkimustiedon vastineeksi Mawsonin osakkeista. Näin Mawsonista sukeutui suurin Pohjoismaissa operoiva uraanin etsintäyhtiö. Arevasta puolestaan tuli kaupassa yksi Mawsonin suurimmista osakkeenomistajista 11 prosentin osuudella osakkeista. Mawson Resources Limited haluaa omien sanojensa mukaan auttaa turvaamaan ydinpolttoaineen saatavuuden “ydinvoimalle otolliseksi” luonnehtimassaan Suomessa ja Ruotsissa.

Areva haluaa varmistaa itselleen Suomen uraanista saatavan hyödyn ilman pelkoa imagonsa ryvettymisestä uraanikaivostoimintaan liittyvien ympäristötuhojen yhteydessä. Arevan maine on Suomessa jo kärsinyt pahasti erityisesti Olkiluoto-3 prototyyppisen EPR-ydinreaktorin työmaalla esiintyneiden turvallisuus -ja laatuongelmien vuoksi. Nämä vastikään tehdyt miljoonakaupat osoittavat Pohjoismaisen uraanin arvon. Suomessa operoivilla monikansallisilla kaivosyhtiöillä ei ole halua luopua valtausalueista, vaan ne tarkentavat strategioitaan Suomen eduskunnan ydinvoimaäänestyksen alla.

Suomen hallituksen läpi runnoma ydinvoimapolitiikka sopii erittäin hyvin kaivosyhtiöiden tulevaisuudensuunnitelmiin. Mauri Pekkarisen luotsaamassa työ – ja elinkeinoministeriössä ei ole tehty päätöksiä uraanikaivosvaltauksista viime syyskuun jälkeen. Voimassa olevat, sekä kuluvana vuonna ministeriöön saapuvat valtaushakemukset tullaan käsittelemään vanhan, esimodernilta ajalta periytyvän kaivoslain mukaan, joka ei ota huomioon esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä tai yksityisen omaisuuden suojaa.

Uraanikaivostoiminta aiheuttaa aina mittavaa ympäristötuhoa, sekä kuluttaa ja saastuttaa järjettömiä määriä elintärkeitä resursseja, kuten vettä. Valtaosa uraanimalmin sisältämästä radioaktiivisuudesta jää uraanikaivosten tuottamaan jätteeseen. Uraanikaivosjätteen sisältämät radioaktiiviset ainekset säilyvät vaarallisina kymmenien tuhansien vuosien ajan ja kokemukset uraanikaivoksista ympäri maailman osoittavat, että kaivosjätettä on mahdotonta varastoida turvallisesti. Tuhansien kaivostyöntekijöiden ja lähiseudun asukkaiden sairastuminen ja ennenaikaiset kuolemat voidaan esimerkiksi Wismutissa, Saksassa, sekä useilla kaivospaikkakunnilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa linkittää suoraan uraanikaivostoiminnasta johtuvaksi.

Ranua Rescue -kampanja vaatii, että elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen on lopetettava mieletön ydinvoima – ja uraanikaivospolitiikkansa ja panostettava kestäviin ratkaisuihin, kuten uusiutuvaan energiaan ja luonnonvarojemme kestävään käyttöön!

Taustatietoa:

Vanhentunut kaivoslaki yhdessä Suomen valtion (Geologian tutkimuskeskus) omaaman Suomen maaperää koskevan datan kanssa on tehnyt Suomesta kaivosyhtiöille auliin ja edullisen sijoituskohteen. Uusi kaivoslaki astuu voimaan vuonna 2011, mutta se koskee vasta ensi vuonna TEM:iin saapuvia hakemuksia.

Professori, lääketieteen tohtori Inge Schmitz-Feuerhake on tehnyt tutkimuksen Wismutissa, Saksassa, sijaitsevan uraanikaivoksen terveysvaikutuksista. Uraanikaivosjätteen sisältämät radioaktiiviset aineet siirtyvät lähialueen asukkaisiin sisäänhengityksen ja juomaveden kautta sekä paikallisia elintarvikkeita, kuten lihaa, maitoa, marjoja, sieniä, nauttimalla. Kaivostyöntekijöillä on todettu normaaliväestöä huomattavasti enemmän kasvaimia, tunnistamattomia verisairauksia, sisäelinten syöpiä sappirakon syöpää, vatsasyöpää, leukemiaa ja synnynnäisiä epämuodostumia. Näistä kolmea viimeksimainittua on todettu normaaliväestöä enemmän myös lähiseudun asukkailla.
Professori Schmitz-Feuerhake vieraili Ranualla 7.11.2009 Ranua Rescuen uraanikaivosten terveysvaikutuksia käsittelevässä seminaarissa. Esitelmä luettavissa blogissa: http://ranuarescue.blogspot.com/2009/11/health-effects-of-uranium-mining-in.html

Koko Suomen kattava ja kansainvälinen Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut kampanja uraanihankkeiden pysäyttämiseksi. Vuonna 2009 kampanja leiriytyi elokuun ja joulukuun väliseksi ajaksi Ranuan Isokankaalle tarkkailemaan Arevan toimia alueella. Kampanjan puitteissa on järjestetty mielenosoituksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja eri puolilla Suomea sekä myös muualla Euroopassa.

http://www.mawsonresources.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=397330&_Type=News-Releases&_Title=Mawson-Acquires-100-of-Arevas-Finnish-Exploration-Portfolio-and-Areva-Becom...

http://www.miningtopnews.com/mawson-focuses-on-uranium-exploration-in-scandinavia.html

http://www.mawsonresources.com/s/Home.asp
Michael Hudson: Uranium in Scandinavia "Lots of smoke, but where is the fire?"

tiistai 4. toukokuuta 2010

Mawson keskittää uraaninetsintänsä Suomeen ja Skandinaviaan ydinvoimamyönteisen ilmapiirin vuoksi

Mawson Resources Limitedin edustaja Michael Hudson on perustellut Fennoskandian kaivoskonferenssissa (FEM09) viime vuoden lopulla Mawsonin kiinnostusta keskittää uraaninetsintänsä Suomeen mm. Ruotsin ja Suomen ydinsähkön suurella osuudella sähkönkulutuksesta, sekä Suomen kiinnostuksella rakentaa lisää ydinvoimaa. Mawson on luopunut uraanivaltauksista Espanjassa ja keskittää toimintansa Suomeen ja Skandinaviaan.

Mining Top News http://www.miningtopnews.com/mawson-focuses-on-uranium-exploration-in-scandinavia.html raportoi.

Mining Top News reports that Mawson Resources Limited is interested in focusing it's uranium exploration on Fennoscandia partly because of the positive athmosphere on nuclear power here in the North of Europe.

Lisää Mawsonin ja Areva kaupasta / more about the deal between Areva and Mawson: http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=MAW:CN

Mawson Resorces Ltd.: http://www.mawsonresources.com/s/Home.asp
There you can find also Michael Hudsons speech he gave in
FEM09: "Lots of smoke but where is the fire?"

TEM vahvistaa että kaikki AREVAn uraanivaltaukset ovat siirtyneet Mawsonille

Teollisuusneuvos Alpo Kuparinen työ - ja elinkeinoministeriöstä vahvisti tänään Ranua Rescue-kampanjan osanottajalle, että kaikki Arevan Suomen uraanikaivosvaltaukset ovat siirtyneet Mawson Rescources Ltd.:n haltuun. Hän vakuutti, että eduskunnassa tehtävä ydinvoimapäätös ei vaikuta millään tavoin uraanikaivosasioihin: "nämä ovat täysin erillisiä asioita", painotti Kuparinen. Hän kertoi myös, että kaikki TEM:issä v.2010 käsiteltävänä olevat valtaushakemukset, mukaan lukien kuluvana vuonna tehtävät hakemukset, käsitellään voimassa olevan kaivoslain mukaisesti.

Voimassa oleva kaivoslaki on täysin vanhentunut eikä ota varsinaisesti huomioon edes yksityistä maanomistusta, modernista ympäristölainsäädännöstä puhumattakaan. Uusi kaivoslaki astuu voimaan 2011. Alpo Kuparisen mukaan vasta nykyisten ja kuluvan vuoden aikana tehtyjen valtaushakemusten mahdolliset jatkoaikahakemukset käsitellään uuden kaivoslain mukaisesti.

Alpo Kuparinen from TEM confirms that all of Areva's uranium prospecting sites have been sold to Mawson. He said also that all of the current uranium applications will be considered by the current (outdated) mining law.

maanantai 3. toukokuuta 2010

Mawson Resources Ltd on ostanut AREVAn uraanivaltauksia Suomessa

Arevasta on tullut yksi kanadalaisen Mawson-kaivosyhtiön pääosakkeenomistajista 11% osuudella osakkeista. Arevan ja Mawsonin väliseen kauppaan sisältyvät AREVAn uraanivaltausalueita Suomessa: yhteensä n. 16 165 ha. Valtausalueina mainitaan Riutta (Eno/Kontiolahti), Rompas ja Rumavuoma (Ylitornio ja Rovaniemi) sekä "Asento" (ilmeisesti Asentolamminoja Ranualla?). Mawson ilmoitti kaupasta 30.4.2010.

http://www.mawsonresources.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=397330&_Type=News-Releases&_Title=Mawson-Acquires-100-of-Arevas-Finnish-Exploration-Portfolio-and-Areva-Becom...

Mawson Resources Ltd. has bought AREVA's uranium exploration claim areas in Finnish Lapland and South Karelia: Riutta, Rompas, Rumavuoma and possibly Asentolamminoja in Ranua.

torstai 29. huhtikuuta 2010

Luennot toukokuussa Rovaniemellä ja Tampereella: YDINJÄTTEEN LOPPUSIJOITUS SAKSASSA

Kutsu keskustelutilaisuuteen Ydinjätteen loppusijoituksesta

Tiistaina 4.5.2010 klo 14:00 Rovaniemen yliopistolla sekä

keskiviikkona 5.5.2010 klo 16-18
Tampereen yliopiston päärakennus Luentosali C


YDINJÄTTEEN LOPPUSIJOITUS SAKSASSA - Katastrofin aineksia

Kun poliitikot ja ydinvoimateollisuus keskustelee, pitäisikö
ydinreaktoreiden elinikää pidentää, tuotetaan valtavia määriä
myrkyllistä radioaktiivista jätettä päivittäin. Saksassa on neljä
loppusijoituspaikkaa, jotka ovat olleet toiminnassa tai suunnitteilla:
Morslebenin, Asse, Schacht Konrad ja Gorleben. Yksikään niistä ei ole
sopiva vaarallisen aineen pitkän aikavälin varastointipaikka.
Morslebeniä ja Assea on käytetty matala- ja keskiaktiivisen jätteen
varastointipaikkana- molemmat ovat olleet vaarassa tulvia ja
luhistua. Aiheesta kirjoitetaan melkein päivittäin uusien skandaalien
tullessa päivän valoon. Skandinavian käsittelysuunnitelmista
keskustellaan tilaisuuden lopussa.
Luennoitsija on Saksalainen journalisti ja kansalaisaktivisti Falk
Beyer.

Järjestäjä:
Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunnan Ympäristöjaosto
Tervetuloa!

On May 5th at 4 pm in Tampere in the University, lecture hall C6 -
organized together with the environmental section of the Student
Union (Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaosto)

On May 4th at 2 pm in Rovaniemi the University (exact room can be
asked later this week at Falk[at]nuclear-heritage.net or +358 41
7243254)


Abstract:
Huge amounts of dangerous long-term radioactive nuclear waste are
produced by nuclear power plants - it's not only a threat for people
and environment today, but also for future generations over about
1,000,000 years. No safe final disposal site has been found anywhere
in the world during the last more than 50 years - and this lecture
explains why the aim of a safe final disposal of nuclear waste is
anyway impossible.

On the example of the nuclear waste situation in Germany - where four
so-called final disposal sites were in operation or are proposed to
be used for that issue - the challenges of final disposal will be
showed. The lecture will also discuss the Scandinavian concept for
final disposal of nuclear waste and show that this model is even
worse.

The event will be held in English by the German campaigner and
journalist Falk Beyer. They did studies and research on the history
of the former GDR final disposal site Morsleben and published several
publications on this topic.

For questions call Falk Beyer at +358 41 7243254 / or email to
Falk[at]nuclear-heritage.net .

Yle 29.4.2010: Ydinvoiman esteellisyysepäilyt hämmentävät eduskuntaa

Talousvaliokunnassa on useita edustajia, joilla on yhteyksiä ydinvoimayhtiöihin joko hallinto- tai perhesuhteiden kautta.

"Ja jos lähdetään jääväämään, niin saattaa olla, että eduskunnassa ei ole ketään, joka ei ole jäävi", huomautti keskustan ryhmäjohtaja ja ydinvoimamies Timo Kalli.

Lue lisää:

http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/04/ydinvoiman_esteellisyysepailyt_hammentavat_eduskuntaa_1640428.html?origin=rss

Taustatietoja myös:

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Yle+Ydinvoimaluvista+p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4vill%C3%A4+yhteyksi%C3%A4+ydinvoimayhti%C3%B6ihin/1135256458615

Ydinvoima historiaan -päivä lauantaina 8.5!

Säteilevä tulevaisuus vai satsaus puhtaaseen energiatulevaisuuteen? Kansanedustaja päättää.

Lähetä vahva viesti kansanedustajille: osallistu Ydinvoima historiaan -päivään!

Paikka: Rautatientori, Helsinki
Aika: Lauantaina 8.5. klo 12-16

Haluamme mukaan kaikenlaisia ihmisiä: vanhoja, nuoria, kaupunkilaisia, maaseudun asukkaita, duunareita, akateemisia, lapsiperheitä, sinkkuja -tämä on tapahtuma kaikille, jotka haluavat kestäviä ja puhtaita energiaratkaisuja.

Ohjelma klo 12-16:

 • klo 12 tapahtuman avaus ja Matti Johannes Koivu, uutta sirkusta sekä muita esiintyjiä Rautatientorilla
 • klo 14.30 kulkue Rautatientorilta eduskuntatalolle
 • klo 15.30–15.45 kansanedustajien näkemyksiä ydinvoimasta eduskuntatalolla

Iltaohjelma

klo 17-18.30 Ydinjätteen loppusijoituksen riskeistä kertova Into Eternity -dokumenttielokuva Bio Rexissä,
Mannerheimintie 22-24, 8e
klo 18.30 Bio Rexissä keskustalu, paneelissa STUK:n ja Posivan edustajat, tiedekirjailija Risto Isomäki sekä kansanedustajia
klo 20- Iltaklubi Gloriassa, Pieni Roobertinkatu 12, Helsinki

Teema: Säteilevä perintö

Mielenosoituksessa on äitienpäivän kunniaksi teemana "perintö": Millaisen perinnön sinä haluat jättää jälkipolville?

Tulijoita pyritään pukeutumaan joko vihreä-valkoiseen (kampanjan värit) tai musta-keltaiseen (ydinvoiman värit). Tarkoituksena luoda kontrastia uusiutuvien ja ydinvoiman välillä. Mukaan voi mieluusti ottaa lastenrattaita, rytmisoittimia ja uusiutuvaa tai säteilevää rekvisiittaa (vain mielikuvitus rajana).

Miten pääsen paikalle?

Kuljetuksia maakunnista järjestetään. Aikataulut ja varaustiedot täällä: www.ydinvoima.fi/bussikuljetukset

Miksi mielenosoituksen kohteena ovat kansanedustajat?

Kansanedustajilla on viimeinen sana ydinvoiman lisärakentamisesta -aiheesta äänestetään eduskunnassa tänä
vuonna. Kansanedustajilla on oikeus äänestää omantuntonsa mukaan, joten vaikuttaminen heihin kannattaa.

Mitä muuta voin tehdä?

 • Tee äänestyssitoumuksen osoitteessa www.ydinvoima.fi
 • Tule mukaan Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjan toimintaan ottamalla yhteys kampanjan koordinaattoriin Maria Nuutiseen: maria.nuutinen(at)ydinvoima.fi (kerrothan kotipaikkakuntasi, niin Maria osaa ohjata sinut paikalliseen toimintaan).
 • Liity kampanjan Facebook -faniksi

Viisi syytä vastustaa ydinvoimaa:

1. Ydinvoiman lisärakentaminen tähtää sähkön vientiin

2. Ydinvoimalla ei juuri vähennetä päästöjä

3. Ydinvoimaan liittyy aina riskejä

4. Kestävät energiaratkaisut tuottavat työpaikkoja

5. Ydinvoiman rakentaminen nostaa suomalaisten sähkölaskuja

Lue lisää: www.ydinvoima.fi/5syyta

keskiviikko 21. huhtikuuta 2010

Radio-ohjelmat Soklin uraanista tänään ja huomenna Ylellä

Ke 21.4. ja to 22.4.2010

Soklin liitonarkki säteilee

Tapani Niemen Nyljetty maa -sarja saa jatkoa. Käsittelyssä on nyt Soklin
kaivoshanke. Kaivosyhtiö aikoo kaivaa lannoitetta Soklissa aivan
Korvatunturin lähellä. Päättäjät puhuivat vuosia vain lannoitteista,
maailmanmarkkinoista ja Savukosken vaurastumisesta. Kukaan ei sanonut
ääneen, että Soklin fosfori sisältää merkittäviä määriä radioaktiivisia
aineita, joita kaivosyhtiö aikoo hyödyntää. Ymmärtävätkö Lapin päättäjät
mitä tekevät? Vai ymmärtävätkö hyvinkin? Jotkut puhuvat jo siitä, että
Lapin pitää alkaa tuottaa sähköä uraanista ja sallia uraanikaivokset
maakunnan alueelle.
Toteutus: Tapani Niemi, Kai Rantala ja Hannu Karisto.

perjantai 16. huhtikuuta 2010

Talouselämä 15.4.2010: Lisäydinvoima huono investointi

Peter Lund from Aalto university argues in Talouselämä magazine why nuclear power is a bad investment:

http://www.talouselama.fi/uutiset/article395360.ece

Alfred Körblein luentokiertueella Suomessa

Doctor Alfred Körblein is on lecturing tour in Finland about KiKK-study (Kinderkrebs um Kernkraftwerke) which shows a connection between childhood leaukemia and nuclear power. Lectures in Jyväskylä 29.4 and 30.4 in Helsinki.

Vierailuluento Jyväskylässä 29.4:

LEUKEMIA YDINVOIMALOIDEN LÄHEISYYDESSÄ

torstaina 29.4. klo 17 Agoran auditorio 2 (Mattilanniemessä Jyväskylässä)

Ydinvoimakeskustelu käy Suomessa kuumana. Saksalaisissa tutkimuksissa on
havaittu lasten leukemiatapausten yleistyneen ydinvoimaloiden lähellä. Mistä
on kyse? Entä miksi Euroopan talousveturi Saksa ei rakenna uusia
ydinvoimaloita?

Tule kuuntelemaan asiaa tutkineen saksalaisen fysiikan tohtori Alfred
Körbleinin luentoa aiheesta!

Tilaisuus pidetään englanniksi.

Järjestäjinä: JYYn ympäristövaliokunta, Jyvioni - Jyväskylän vihreät nuoret
ja opiskelijat, Jyväskylän luonnonsuojeluyhdistys, Jyväskylän
Sosialidemokraattiset nuoret ja opiskelijat, Keski-Suomen vasemmistonuoret,
SKP:n Jyväskylän piirijärjestö

Luento Helsingissä 30.4:
Syöpä- ja leukemiatapaukset ydinvoimaloiden läheisyydessä

Ydinvoimaloiden vaikutuksesta syövän ja leukemian lisääntymiseen on tehty useita
tutkimuksia. Säteilyturvakeskus on myös tutkinut asiaa ja todennut että ei ole
Suomessa huomannut mitään poikkeavaa.

Luennon pitää fysiikan tohtori Alfred Körblein, joka oli tekemässä yhtä
ensimmäisistä tutkimuksista. Luennolla esitellään seikkaperäisesti laaja
KiKK-tutkimus (Kinderkrebs um Kernkraftwerke), joka näyttää selvästi
lisääntynyttä riskiä ydinvoimaloiden läheisyydessä. Mutta miksi ja mikä on
yhteys ydinvoiman ja kasvaneen riskin välillä?

Tilaisuus pidetään Kansalaisinfossa(Arkadiankatu 3) 30.4. klo 11-12. Luento on
englanninkielinen. Kommenttipuheenvuoron pitää kirurgian erikoislääkäri,
kansanedustaja Pentti Tiusanen. Aikaa on varattu myös kysymyksille.

Tapahtuma löytyy myös facebookista:
http://www.facebook.com/event.php?eid=113083932054830

keskiviikko 14. huhtikuuta 2010

Areva myrkyttää edelleen ympäristöä Nigerissä

Areva ei ole väitteistään huolimatta siivonnut uraaninlouhinnan jättämiä saastuneita maa-alueita Nigerissä, kertoo Greenpeace.

Greenpeace reports on the mess Areva has left in Niger after mining uranium.

http://ipsnews.net/africa/nota.asp?idnews=50999
Ulsterin yliopiston professori Chris Bushby alustaa aiheesta:

“Itämeri - maailman radioaktiivisin meri?

Radioaktiivisen säteilyn vaikutukset rannikkoalueilla.”

La 24.4. klo 12-13.45 Suomen Sosiaalifoorumi,

Ruotsalainen työväenopisto, Dagmarinkatu 3, liikuntasali

Tervetuloa!

Chris Bushby from Ulster University gives a lecture on "Baltic sea - the most radioactive sea in the world?" In Social Forum Finland, Dagmarinkatu 3, Helsinki, on Saturday 24.4. at 12:00-12:45

Läpimurto radioaktiivisen säteilyn

terveysvaikutusten tutkimisessa, esimerkkinä Itämeri

Ulsterin yliopiston professori, biofysiikan tohtori ja Euroopan säteilyriskikomitean tieteellinen sihteeri Chris Bushby on vierailulla Helsingissä 20 - 25.4.2010. Bushby on tutkinut mm. radioaktiivisten päästöjen vaikutusta Irlanninmeren rannikolla Walesissa ja Irlannissa. Bushbyn tutkimusryhmä on löytänyt Itämeren sedimenteistä yli 50 kertaa enemmän cesium-137:ää kuin, mitä Irlanninmeressä oli siellä tehdyn tutkimuksen aikana. Radioaktiivisuuden nousun ovat aiheuttaneet ydinkokeet, Tshernobylin onnettomuus sekä Itämeren rannikon ydinvoimaloiden jatkuvat päästöt. Itämeri on tällä hetkellä maailman radioaktiivisin meri. Tämän vaikutukset ovat havaittavissa mm. Ruotsin rannikkoalueilla rintasyövän lisääntymisenä.

Alustus liittyy Euroopan säteilyriskikomitean vasta julkaisemaan tutkimusraporttiin ECRR2010 radioaktiivisen säteilyn aiheuttamien terveysvaikutusten tutkimisesta. Käytössä ollut riskien arviointimalli on perustunut 1950-luvulla räjäytettyjen ydinpommien uhrien nopeaan, ulkoiseen altistumiseen säteilylle. Malli on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi selittämään pitkäaikaista, sisäistä altistumista säteilylle. ECRR2010 raportti osoittaa jo aikaisemman ECRR2003 raportin esittämän uuden riskien arviointimallin yhtäpitäväksi saatujen tutkimustulosten kanssa, ja selittää näin riskien arviointimallin ja todelliseen aineistoon perustuvien tutkimusten välillä esiintyneen ristiriidan.

Tilaisuuden järjestää Maan ystävät ry

tiistai 13. huhtikuuta 2010

SLL 11.4.2010: TALVIVAARAN URAANIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET PITÄÄ ARVIOIDA

The Finnish Nature Protection League demands in it's statement 11.4.2010 that the current environmental impact evaluation for Talvivaara mines has to be re-evaluated as the current one does not include uranium. The planned uranium production for Talvivaara mines is 300 000 kilos per year which is an average amount for a normal uranium mine. The inhabitants of the surroundings of Talvivaara mines hasn't been informed about uranium mining.

Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) tiedotti sunnuntaina 11.4:

Luonnonsuojeluliiton valtuusto vaatii, että Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksesta on tehtävä uraanin takia uusi ympäristövaikutusten arviointi ja sen luvat pitää ottaa uudelleen harkintaan. Valtioneuvoston ei pidä antaa uraanin rikastamiselle ydinenergialain mukaista lupaa.

Sotkamon Talvivaaran kaivos aikoo aloittaa uraanin rikastamisen muun kaivostoiminnan yhteydessä syntyvästä liuoksesta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvissa uraania ei ole kuitenkaan otettu huomioon. Siksi ne pitää tehdä perusteellisesti uudelleen.

Luonnonsuojeluliiton mielestä uraanista olisi pitänyt kertoa kansalaisille jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa. Uraanin rikastamista suunniteltiin Talvivaarassa kauan ennen kuin siitä kerrottiin julkisuuteen. Ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu radioaktiivisten aineiden osalta myöskään Savukosken Sokliin suunnitellusta fosfaattikaivoksesta. Tällainen toiminta on moraalitonta eikä sovi nykyaikaisen yrityksen yhteiskuntavastuuseen.

Uraani, torium ja niiden tytäraineet ovat radioaktiivisia ja myrkyllisiä, siksi niiden talteenottoprosessi tuo uusia riskejä. Länsi-Euroopan kaikki uraanikaivokset on suljettu niiden ympäristöriskien takia.

Talvivaarasta kaivosyhtiö, Säteilyturvakeskus ja Geologian tutkimuskeskus ovat antaneet ymmärtää, että uraania olisi niin vähän, ettei se säteile paljon ja sen talteenotto ei aiheuta ympäristölle tai ihmiselle vaaraa. Tosiasiassa Talvivaarassa suunniteltu uraanituotanto on 300 000 kiloa vuodessa, joka vastaa maailmalla toimivien uraanikaivosten tavanomaista vuosituotantoa.

Luonnonsuojeluliitto vastustaa ydinvoimaa, koska se aiheuttaa ympäristöriskejä koko elinkaarensa ajan kaivoksista ydinvoimaloihin ja yhä ratkaisemattomiin loppusijoituksiin. Uraani on myös uusiutumaton luonnonvara. Parasta energiapolitiikkaa on energian kulutuksen hillitseminen.

Lisätiedot Suomen Luonnosuojeluliitosta, esimerkiksi: tiedotus@sll.fi

torstai 8. huhtikuuta 2010

Artikkelisarja ydinvoiman alkulähteistä ruotsalaisessa paikallislehdessä

Paikallislehti Oskarshamnissa, Ruotsissa julkaisi artikkelisarjan uraaninlouhinnasta. Ruotsalainen toimittaja vieraili Saskathchewassa, Kanadassa, josta tulee osa Ruotsissa käytetystä uraanista. Artikkelisarja on kirjoitettu englanniksi. Sarjan osien otsikot suomeksi "Uraani on pakottanut ihmiset muuttamaan", "Raha ei voi korvata" ja "Maamme ei koskaan palaa ennalleen".

Series of articles on the impacts of uranium mining in Saskathchewa, Canada, in Swedish local newspaper by a Swedish journalist - written in English.

http://www.nyheterna.net/kaernkraftens/the_origin_of_nuclear_power/uranium_has_forced_people_to_move

keskiviikko 7. huhtikuuta 2010

Ydinvoimadebatti kuohuu

Finnish debate on nuclear energy is in turmoil. The Finnish Parliaments votes on nuclear power on this year, maybe before midsummer (24.6.2010). Gallups give contradictory view about the popularity of nuclear power in Finland: some tell us 53% of people want more nuclear power and 43% do not, some that 34% is for and 51% against nuclear power.

Uusi Suomi uutisoi viimeaikaisten ydinvoimagalluppien ristiriitaisista tuloksista:

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/88605-outo-ilmio-tarkeassa-gallupissa


Uusimman Ylen gallupin mukaan suomalaiset suhtautuvat varsin nihkeästi uusiin ydinvoimaloihin:

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/03/suomalaiset_ovat_yha_nihkeita_uusille_ydinreaktoreille_1566582.html

Outokumpu ilmoittaa investointiensa riippuvan nyt ydinvoimapäätöksestä. Outokumpu on mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa ja sillä saattaa olla myös intressejä suomalaisen uraanin hyödyntämisen suhteen.

http://www.yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/03/outokumpu_investoinnit_riippuvat_ydinvoimapaatoksesta_1569066.html


Akuliina Saarikoski suomii ydinvoimateollisuutta Uuden Suomen kolumnissa ja on saanut peräänsä mielipideryöpyn. (Kolumnissa tosin on yksi virhe: AREVA ei ole vielä aloittanut uraanibisnestä Ranualla.)

http://www.uusisuomi.fi/nakokulmat/akuliinasaarikoski/ei-enaa-ydinvoimaa#comment-403317

Tällä hetkellä on olennaista torpata kaikki uudet reaktorihankkeet. Yksi tapa vaikuttaa on tehdä äänestyssitoumus. Klikkaa kuvaketta:


lauantai 3. huhtikuuta 2010

Ydinvoiman vastainen mielenosoitus Kemissä 24.4.!

EI YDINVOIMAA PERÄMEREN RANNALLE!

Ydinvoiman vastainen mielenosoitus Kemissä lauantaina 24.4.2010.
Kokoontuminen kaupungintalon edessä klo 11:40, liikkeelle koti Kauppatoria lähdetään klo 12:00.

Tsernobylin ydinvoimalakatastrofin (26.4.1986) muistoksi pidetään hiljainen hetki.

Keskustelutilaisuus Kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa klo 14:00-18:00.

Järjestäjä: Meri-Lapin ydinverkosto.

Demonstration against nuclear power on Simo, Lapland on 24.4.2010. Gathering on front of city hall at 11:40. The march will start on 12:00 towards the market square. Quiet moment will be held remembering Tchernobyl 24 years ago. Discussions on Kulttuurikeskus (culture centre) small auditorium 14:00-18:00.
Ranua Rescue Newsletter available in English! Order from ranuarescue@gmail.com.
Ranua Rescue uutiskirje saatavilla englanniksi. Uutiskirjeiden tilaus (suomeksi ja englanniksi) sähköpostiosoitteestamme.

Talvivaaran ympäristölupa laiton? Uraanikaivoshankkeita viedään eteenpäin muiden malmien varjolla

The permission from environmental officials for Talvivaara mines might be illegal, because it doesn't mention uranium, says reseacher Mika Flöjt. Talvivaara mines produce nickel, but the ore contains also uranium. The local residences haven't been informed about the uranium mining plans in time and in general the mining companies have been secretive about uranium mining in Finland. Two local newspapers report on an open event arranged by Kainuun luonnonsuojelupiiri (Kainuu nature protection association) on 23.3.1020.

Kainuun Sanomat ja Sotkamo-lehti raportoivat Kainuun luonnonsuojelupiirin järjestämästä yleisötilaisuudesta, johon puhujaksi oli kutsuttu tutkija Mika Flöjt. Tutkijan mukaan Talvivaaran ympäristölupa saattaa olla laiton, sillä siinä ei mainita uraania. Muutoinkin kaivosyhtiöt Suomessa ovat etsineet ja louhineet uraania muiden metallien varjolla. Kaksi valaisevaa artikkelia aiheesta:

http://www.sotkamolehti.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=SOT_newssite%2FAMLayout&cid=1194639693278&p=1194597232000&pagename=SOTWrapper

http://www.kainuunsanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KSA_newssite%2FAMLayout&cid=1194639704646&p=1194596027580&pagename=KSAWrapper

maanantai 29. maaliskuuta 2010

Huolestuneet maailmankansalaiset osoittivat mieltä ydinvoimaa vastaan Earth Hourin aikana

On Sunday 27.3.2010 small group of anti-nuclear activists from Belarus, Russia and Britain demonstrated against nuclear power during the Earth Hour in Helsinki, Finland, with a banner "Shut nuclear power and not just for an hour". The banner wa seen in Senate Square in the Helsinki centre and on front of the Parliament House.

Sunnuntaina 27.3 Helsingissä Earth Hourin aikana joukko aktivisteja muistutti ydinvoiman vaaroista osoittamalla mieltä eduskuntatalon ja valtioneuvoston edessä sekä Esplanadilla. Banderollissa luki 'sulkekaa ydinvoimalaitokset, eikä vain yhdeksi tunniksi'. "Ydinvoiman lisärakentaminen ei ole järkevää kenellekään. Suomen tuleva päätös lisäydinvoimasta on maailmanlaajuisesti erittäin tärkeä. Venäjällä ydinvoimarakentaminen on vain tekninen asia, lupaa ei tarvita kansanedustajilta. Toivon että Suomessa demokratia voi lopettaa vaarallisen
ydinvoimarakentamisen.', toteaa Andrey Ozharovskiy Ecodefence!-järjestöstä.

'Jos Suomi sanoo kyllä lisäydinvoimalle, se vaikuttaa useisiin maihin ja ne todennäköisesti innostuvat rakentamaan lisää. Ydinvoimasta
tulee näille maille kuolemanloukku', toteaa Jan Miniewicz, saksalainen
aktivisti. '60 vuoden jälkeen emme vieläkään tiedä miten ydinjätteestä
hankkiudutaan eroon turvallisesti. Ydinvoima ei ole myöskään ratkaisu
ilmastonmuutokseen - ydinvoima on vain yksi ongelma lisää', hän jatkaa.

Valokuvia: http://picasaweb.google.ru/idc.moscow/Helsinki20100327#

perjantai 26. maaliskuuta 2010

Kansainvälinen ydinvoimatapaaminen Tuusulassa ja Helsingissä juuri nyt!

International anti-nuclear meeting in Tuusula and Helsinki, Finland untill 30.3. For more info check the link below.

Tuusulan Metsäpirtissä ja Helsingin Kuusiluodossa on meneillään kansainvälinen ydinvoimatapaaminen. Tuusulassa ollaan la 27.3 puoleen päivään asti, jolloin siirrytään Helsingin Kuusiluotoon (ma 30.3.asti). Ydinvoiman vastaisista ryhmistä mm. Saksasta, Azerbaitzanista, Latviasta, Britanniasta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä saapuu edustajia. Tuusulaan pääsee bussilla 640 Kampin linja-autoasemalta laiturilta 11. Kuusiluoto puolestaan sijaitsee Vanhankaupungilahdessa Helsingissä, Lammassaaren vieressä. Tarkempi ohjelma, puhelinnumero leirille ja muuta infoa (eglanniksi) alla olevasta linkistä.

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_Finland

Uraanin tuotanto alkaa Harjavallassa: toimitusjohtajan mukaan luonnonuraanista ei vaaraa

Uutinen Sydän-Satakunnassa 24.3.2010. Norilsk Nickel Harjavalta Oy aloittaa natriumdiuranaatin tuotannon Harjavallassa Talvivaaran kaivoksen nikkelin sivutuotteena. Yrityksen toimitusjohtaja Joni Hautojärven mukaan luonnonuraanin säteilytaso ei aiheuta mitään vaaraa, joten ylimääräisiä varotoimenpiteitä työntekijöiden suojaamiseksi ei tarvita.

http://www.sydansatakunta.fi/cs/Satellite/Uutiset/1194639541515/artikkeli/uraanin+tuotanto+alkaa+harjavallassa+huhti-toukokuussa.html

Uranium leeching starts in Harjavalta, Finland in April-May 2010 by Norilsk Nickel Harjavalta Oy. The company is currently leeching and processing nickel from Talvivaara mines. They have got a permission from Finnish radiation protection officials (STUK) of storing 10 000 tons of sodium diuranate at a time. The company manager Joni Hautojärvi says uranium is only a sideproduct of nickel and uranium production will not cause any additional protection for the workers as "the radiation levels of natural uranium doesn't cause any danger".

tiistai 23. maaliskuuta 2010

Iloinen ydinvoimalaulu! Happy song about nuclear power!

Eduskunnan tekemä päätös lisäydinvoimasta vaikuttaa myös uraanikaivosten lupahakemuksiin. Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA varoittaa, että mikäli reaktoreita rakennetaan lisää, saattaa uraanista tulla pula jo lähimmän 20v. sisällä. (Ks. uutinen http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?ProgramId=406&Artikel=3448132 ) Niinpä köyhistäkin uraaniesiintymistä tulee kiinnostavia ja taloudellisesti kannattavia.

Suomalaisen uraanin hyödyntämistä perustellaan myös sillä, että näin turvattaisiin "kotimaisen" energian saanti. Tämä on kuitenkin virheellinen väite, sillä uraania ei kansainvälisten säädösten mukaan saa rikastaa Suomessa, vaan se täytyy kuljettaa ydinasevaltioon rikastettavaksi. Rikastusprosessihan on samanlainen, tuotetaan fissiokelpoista U-235 -isotooppia sisältävää polttoainetta sitten ydinaseisiin tai ydinvoimaloihin. Jos uraanikaivoksia perustetaan Suomeen, täytyy uraania siis
kuljetella ensin ympäri Suomea, sitten keski-Eurooppaan ja sieltä takaisin. Kuljetukset ovat aina riskialttiita ja kuljetettava aines kuuluu myrkyllisimpiin ihmisen tuottamiin aineisiin.

On siis tärkeää vaikuttaa siihen, että Suomeen ei rakenneta yhtään reaktoria lisää! Katso ohjeet videon lopusta tai www.ydinvoima.fi. Kyseessä on Suomen ympäristöjärjestöjen yhteinen kampanja. Ranua Rescue mainostaa asiaa, ei järjestöjä!

Finnish parliament votes about whether to build more nuclear power or not. The vote takes place before midsummer 2010. This video promotes a campaign of the nature organizations of Finland which tries to effect on the vote. Ranua Rescue promotes the campaign, not the organizations.

maanantai 22. maaliskuuta 2010

Ranua Rescue Facebookissa!

Ranua Rescue meni maaliskuussa 2010 Facebookkiin. Liity kaveriksi!

Ranua Rescue joined facebook in March 2010. Join Ranua Rescue friends!

Ranua Rescue maaliskuu 2010 uutiskirje

Tässä on osa maaliskuun 2010 uutiskirjeestämme. Tilaa kirje osoitteesta ranuarescue@gmail.com.
This is our March 2010 newsletter. It is available in English in few days time. Order the newsletter from ranuarescue@gmail.com.

MIKÄ RANUA RESCUE?

Ranua Rescue on ydinvoimayhtiö AREVAn uraanikaivosvaltausta Ranualla
vastustava kampanja, joka pyrkii lopettamaan uraanin etsinnät Ranualla.

Kampanjalla haluamme kiinnittää huomiota uraanikaivoshankkeisiin Suomessa ja muualla
maailmassa. Haluamme nostaa esille tämän ydinvoiman vähemmän tunnetun, mutta sitäkin haitallisemman, puolen.

Ranua Rescue on puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti
sitoutumaton kampanja. Sen osanottajia yhdistää vakaumus siitä, että uraanikaivoksia ei pitäisi
perustaa Ranualle tai minnekään muualle, sillä uraanikaivos jättää jälkeensä ikuisiksi ajoiksi saastuneen luonnon, aiheuttaa vakavia terveysuhkia nykyisille ja tuleville asukkaille ja tuhoaa monen muun elinkeinon harjoittamisen mahdollisuudet.

Kampanjaan on ottanut osaa kymmeniä ihmisiä eri puolilta Suomea sekä useista Euroopan maista. Kampanja on huomioitu aina USA:ta ja Kanadaa myöten, sillä samojen
ongelmien - ja saman yhtiön - kanssa kamppailevia ihmisiä on ympäri maailman.

MITÄ RANUA RESCUE ON TEHNYT?

Elokuussa 2009 kampanjan puitteissa Ranualle perustettiin AREVAn toimia alueella
tarkkaileva leiri. Samaan aikaan organisoitiin Ranuan kunnanhallitukseen ja -valtuustoon kohdistuneet vetoomuskampanjat, jotka poikivat kymmeniä vetoomuksia ympäri maailmaa. 13. elokuuta 2009 järjestettiin kansainvälinen "Ranua - toimintapäivä" joilloin Ranuan puolesta osoitettiin mieltä Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, sekä Berliinissä ja
Madgeburgissa Saksassa.

Leirin ollessa pystyssä Ranualla järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja uraaniaiheisia elokuvailtoja.
Marraskuussa 7.päivä, viikkoa ennen kunnanvaltuston äänestystä, järjestettiin yhteistyössä Lappilaiset uraanivoimaa vastaan ry:n ja kyläyhdistysten kanssa Ranualla sen historian suurin mielenosoitus ja uraanikaivostoiminnan seurauksia käsitellyt seminaari. Seminaarissa
olivat puhumassa saksalainen uraanin terveysvaikutusten asiantuntija, professori Inge Schmitz-Feuerhake, ja Suomesta kansalaisaktivisti, opettaja Ulla Klötzer ja antropologi Ulla Valovesi. Seminaariin otti osaa n.50 henkeä pääosin Pohjois-Suomesta. Lisäksi Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa
useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Lisää tietoa tästä blogista.

Ranuan kunnanvaltuusto ei 16.11.2009 tekemässään päätöksessä asettunut
vastustamaan uraanikaivosta. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen (17 jaa, 10 ei). Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä nyt alkoi työ - ja
elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu.
Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.

Vuoden vaihtuessa Areva Resources Finland Oy luopui osasta valtausalueitaan Ranualla ja Rovaniemellä. Alunperin 108km2 suuruinen valtausalue on supistunut 36km2:n. Arevan
toimet keskittyvät alueille, joilla uraanimalmin pitoisuudet ovat suurimpia.

TAUSTATIETOA:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 ranualaisten uraanikaivosta vastustavien henkilöiden ja Suomen ydinvoimatilanteesta kiinnostuneiden henkilöiden
kohdatessa. Ranualaiset olivat jo tässä vaiheessa tehneet paljon uraanikaivoshankkeen vastustamiseksi. Ranuan kunta kuuluu kuitenkin valitettavasti niihin suomalaisiin kuntiin, joissa tuijotetaan yksisilmäisesti uraanikaivoksen tuomia työpaikkoja - ottamatta
huomioon sitä kuinka paljon työpaikkoja kaivos tulisi tuhoamaansekä välittömästi (matkailu, luontaiselinkeinot) ettäkäytännössä ikuisesti, sillä uraanikaivosten tuottama jäte myrkyttää ympäristöä satojen tuhansien vuosien ajan. Esimerkiksi Ranuan naapurikunta Tervola
valitsi toisin ja päätti kunnanvaltuuston päätöksellä vastustaa uraanikaivossuunnitelmia kunnan alueella.

Uraanikaivoksen perustamisella Ranualle olisi suuri negatiivinen merkitys koko etelä-Lapin luonnolle, sillä valtausalueen vesistöistä suuri osa laskee Lapin pisimpään vapaana ja luonnotilaisena virtaavaan jokeen, Simojokeen, joka puolestaan virtaa lähes koko Etelä-Lapin halki Perämereen. Simojokea pitkin uraanikaivoksen vuotamat radioaktiiviset ainekset päätyisivät todella laajalle alueelle.

Suomessa on valitettavasti uraanikaivoshankkeita jotka ovat valmisteluissaan pitemmällä kuin
Ranuan valtaus. Resurssimme ovat kuitenkin niin pienet, että emme tällä hetkellä kykene samalla tavoin vaikuttamaan muiden paikkakuntien tilanteisiin. Toivomme kuitenkin
että Ranuan tilanteesta tiedottaminen herättää myös kiinnostusta ja vastustusta muita
uraanikaivoshankkeita kohtaan.

Lue koko tarina blogistamme!

Ydinvoimavapaa Suomi -verkoston nettisivut: www.ydinvoimavapaasuomi.org