tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

torstai 30. syyskuuta 2010

International Radioactive Waste Action Day -September 29, 2010 Finnish Parliament gets Radioactive Waste

A demonstration at the Finnish Parliament in Helsinki was held today in solidarity with brothers and sisters in Canada, Sweden, Niger, Australia, Sotkamo, Olkiluoto and all places destroyed by the nuclear industry.

Leaking barrels of ‘radioactive waste’ trickled down the granite steps as energetic musicians sang anti-nuke songs. Banners covering the steps read “Blockade/Shut Down Olkiluoto – Put Waste Here!” and “Sold to Uranium Capitalism”.

Demonstrators wanted to express their disgust at recent revelations that Ms. Lehtimaki (or rather the family of) from the Environment Ministry owns 300,000 euros of stock in the Talvivaara Uranium Mining Company. This investment (for her family) came around the same time the company was permitted to process uranium from their nickel mine in eastern Finland.

This summer the parliament paved the way for a massive increase of radioactive waste by voting to build two more reactors in Finland, a country currently building the world’s largest reactor at Olkiluoto. This August about 200 people blockaded the roads to this nuclear facility in the first openly announced nuclear blockade. The Blockade Olkiluoto banner was to remind people of the dangerous road this government is taking us all down, and that we have a responsibility to blockade these roads, rails, ports and paths…for generations to come.

The planned shipment of nuclear waste from Canada to Sweden is absurd, as are all shipments of this lethal cargo.

We hope that people across the globe can work together to shut down the whole nuclear industry.

Sincerely yours,
The Radioactive Waste Folk Punk Brigade
And Nuclear Free Finland

For photos of the sunny Helsinki day can be seen at:

http://www.flickr.com/photos/54385173@N05/sets/72157625061420342/

keskiviikko 29. syyskuuta 2010

Talvivaaran kaivosten ympärillä kuohuu: radioaktiivinen vuoto keväällä, ministerit ja virkamiehet jäävejä

Viikon sisällä Talvivaaran kaivokset ovat olleet useampaan otteeseen median pääuutisten joukossa. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki perheineen on osoittautunut Talvivaaran kaivosten huomattavaksi osakkeenomistajaksi satojen tuhansien eurojen panoksella. Ympäristöministerin taloudellisten kytkösten merkitystä poliittiseen päätöksentekoon arvioi 29.9.2010 mm. Satu Hassi: http://www.mtv3.fi/uutiset: "Lehtomäki enemmän kuin jäävi"
sekä Aamulehden pääkirjoitus: http://www.aamulehti.fi/teema/pääkirjoitukset: "Myrskyn silmässä Paula Lehtomäki"

Samoin 29.9.2010 Apu-lehti kirjoitti Talvivaaran taloudellisista ja poliittisista kytköksistä. Lisätty 19.4.2011: Apu-lehden artikkeli on sittemmin poistettu Avun sivuilta, mutta artikkeli löytyy näiltä kotisivuilta: http://www.viheraho.info/index.php?topic=7019.0;wap2. (Artikkelin osoite oli: http://www.apu.fi/ajassa/article162643.html.)
Apu paljastaa myös GTK:n asiantuntijaviranomaisen Elias Ekdahlin omistavan Talvivaaran osakkaita 7500 kappaletta. Samaisen lehden mukaan nimenomaan GTK on ollut tietoinen Talvivaaran kaivosten alueen malmin uraanipitoisuudesta - onhan GTK tutkinut aluetta jo kolmisenkymmentä vuotta. Talvivaaran ympäristöluvissa uraania ei ole mainittu lainkaan, vaikka kuluneen vuoden aikana Talvivaaran uraanin hyödyntäminen on ollut esillä useaan otteeseen (viimeksi TEM:in "Uraania!"- seminaarissa). Apu-lehden mukaan lupaprosessi olisi ollut huomattavasti monimutkaisempi jos uraani olisi ollut esillä alusta lähtien.
Lehden mukaan Talvivaarassa toimiva kaivosyhtiö vierittää vastuun uraanista viranomaisille - jotka ovat nyt myös itse osoittautuneet hyötyvänsä kaivoksista suoraan taloudellisesti. Valvova viranomainen Säteilyturvakeskus (STUK) vakuuttaa myös tietämättömyyttään.

"Tietämättömyyden" vuoksiko Talvivaarassa maaliskuussa 2010 tapahtuneen jätealtaan vuodon jäljiltä ei ole mitattu ympäristön radioaktiivisuutta? Kaivosten johto paljastaa vasta nyt (Apu 28.8.2010) julkisuudessa, että 16.3.2010 tapahtunut vuoto sisälsi myös radioaktiivista aineksia. Itse vuodon ajankohtaan ja laajuuteen liittyy myös salamyhkäisyyttä, esimerkiksi kaivos tiedotti vuodosta vasta kaksi päivää sen jälkeen kun vuoto oli havaittu. Lue koko artikkeli tästä: Apu 28.8.2010: "Talvivaaran keväinen vuoto sisälsi uraania"

Talvivaara mine has been one of the main news in Finland during the last week. The biggest news has been the minister of environment Paula Lehtomäki and her family owning significant amount (worth hundreds of thousands euros) of shares of Talvivaara mines.

Uranium was never mentioned in the environmental application or permit for the Talvivaara mines. Now it's unquestionable that Talvivaara mine is also an uranium mine. The company managing the mines is saying that they only write in the environmental application what the officials are demanding - this is why uranium is not mentioned. The officials (ministry of employment and economy: TEM, ministry of environment, radiation protection office: STUK) on their behalf tell us that they didn't know about uranium. Talvivaara uranium has been discussed many times during this year, for example in a seminar held by TEM 10.9.2010. so the officials can not be totally ignorant about the issue. The office which is responsible for telling about the uranium is the research centre of geology (GTK) in Finland - but according to recent information, the main official in GTK also is a shareholder in Talvivaara mines, Elias Ekdahl with 7500 shares.

But maybe the biggest news has gotten the least publicity: the leak from Talvivaara mine's tailings dam in March 2010 had also radioactive materials. There haven't been any research about the radioactive leak yet. Apu magazine reported about the radioactivity of the leak on 28.8.2010. The leak took place on 16.3.2010 and the company representative described the leak "almost chaotic".

maanantai 13. syyskuuta 2010

Talvivaaran kaivosten ympäristöongelmista tiedottavat nettisivut avattu

Paikallinen Talvivaaran kaivosten vastustaja on avannut nettisivut, joissa tiedotetaan kaivoksen aiheuttamista ongelmista. Talvivaarasta kaivetaan mm. ferrokromia, mutta myös uraania löytyy. Talvivaaran tuottamasta malmista ryhdyttiin keväällä 2010 erottamaan uraania, mutta toistaiseksi pieniä määriä.

http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/


Talvivaara mines produce ferrochrome, but also (still) small amounts of uranium. A local resident opened webpages concerning the mines (also in English).

Mawson esillä TEM:in uraaniseminaarissa Helsingissä 10.9.

Työ-ja elinkenoministeriö järjesti uraanikaivostoimintaa käsittelevän seminaarin "Uraania!" Säätytalolla, Helsingissä perjantaina 10.9.2010. Seminaarissa puhuivat Säteilyturvakeskuksen, TEM:n ja Luonnonsuojeluliiton edustajat. Arevasta tuttu geologi Erkki Vanhanen esitteli Mawson-yhtiötä ja sen toimintaa. Mawson etsii uraania Ranualla, sekä monissa muissa paikoissa. Mawsonin esitys sekä esitykseen kuuluvat kalvot löytyvät osoitteesta: http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2010_0910_uraani_08_vanhanen/
Seminaaria seuraamassa oli myös Ranua Rescuen edustaja, sekä muiden ydinvoiman vastaisten liikkeiden aktiiveja. Viranomaistahojen mukaan uraanin louhintaan tai käsittelyyn ei tarvita mitään erityislupia, sillä Suomessa ei ole eikä tule uraanikaivoksia. Talvivaaran kaivoksista voitaisiin kuitenkin tuottaa suuri osa Suomessa sijaitsevien ydinreaktoreiden tarvitsemasta uraanista. Mutta kyseessä ei ole uraanikaivos, vaan ferrokromikaivos, ja uraania tuotetaan vain sivutuotteena - tällöin erityislupia tai -järjestelyitäkään ei tarvita. Eli voimme kaikki huokaista helpotuksesta: Suomessa ei ole tulevaisuudessakaan uraanikaivoksia, Suomessa vain tuotetaan uraania.
(kirj.huom. Suomessa voidaan jokatapauksessa vain tuottaa raakauraania - nk. yellow cake - varsinainen rikastus ydinpolttoaineeksi tapahtuisi ulkomailla. Uraania siis laivattaisiin keski-Eurooppaan rikastettavaksi ja sieltä takaisin.)

Erkki Vanhanen from Mawson Resources Ltd. was giving a lecture in a seminar on uranium mining arranged by the ministry of employment and economy in Helsinki last Friday 10th of September.

keskiviikko 8. syyskuuta 2010

Mawson Resources tutkii Paltamon uraaniesiintymää

Mawsonin mukaan Paltamon Nuorttijärven esiintymässä voi olla 1500 tonnia uraanimalmia. Tutkimukset on tehty analysoimalla Outokumpu-yhtiön 1960-luvulla tekemiä kairausnäytteitä. Näytteet analysoitiin Vancouverissa, Kanadassa.

http://yle.fi/alueet/kainuu/2010/09/paltamon_uraanista_uusia_tuloksia_1963993.html

Mawson Resources Ldt. evaluates that in Paltamo Nuorttijärvi can be found 1500 tons of uranium ore. The company has analyzed old samples taken in the 1960's by Finnish mining and enriching company Outokumpu. The samples has been analyzed in Vancouver, Canada.

Olkiluodon blokki-blogia päivitetään jatkuvasti!

Etkö päässyt osallistumaan Olkiluodon blokkaukseen 28.8.2010, tai olitko paikalla ja kamera jäi kotiin? Ei hätää! Tunnelmia voi fiilistellä blogissa ja flickrissä - ja blokkauksen tukitapahtumia järjestetään syksyn aikana useilla eri paikkakunnilla. Tukitapahtumissa katsellaan valokuvia ja filmejä tempauksesta sekä kerätään varoja sakkojen ja jälkikustannusten maksamiseen. Lue lisää:

http://www.olkiluotoblockade.wordpress.com

ja katso kuvia:

http://www.flickr.com/photos/ydinvoimavapaa_maailma/

Check Olkiluoto Blockade 2010 blog and photos (links above)! Both of the sites are being updated.