tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

keskiviikko 18. toukokuuta 2011

Alkuperäiskansojen oikeuksista ja esimerkkejä kaivostoiminnasta seminaarissa Lapin yliopistolla 25.5, english information available below

KUTSU

Seminaari alkuperäiskansojen oikeudesta maahan ja pakkosiirroista
Keskiviikkona 25.5 klo 13.00- 16.00 Lapin yliopistolla

Seminaarissa esitellään haasteita, joita alkuperäiskansat kohtaavat maan ja luonnonvarojen käytön myötä. Lisäksi keskustellaan alkuperäiskansojen liikkeistä, jotka kamppailevat säilyttääkseen perinteiset elinkeinonsa ja kulttuurinsa Meksikossa, Intiassa ja Suomessa.

Seminaari järjestetään Lapin Yliopistolla Castren-salissa keskiviikkona 25.5.2011 klo 13.00-16.00. Tilaisuuden järjestää Uusi Tuuli ry yhdessä Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin kanssa.Tapahtuma on osa Uusi Tuuli ry:n järjestämää Meksikon ja Intian alkuperäiskansaedustajien Euroopan kiertuetta, joka käsittelee laajemmin talouden vaihtoehtoja.

Kansainväliset vieraat: Martínez de Jesús on asunut San Juan Copalassa, ja asuu nyt sieltä väkivalloin häädettyjen triquien pakolaisleiriyhteisössä Oaxaca Cityssä. Contreras Espinosa edustaa CACTUS –järjestöä, jonka johtaja Bety Cariño tapettiin yhdessä Jyri Jaakkolan kanssa heidän osallistuessaan San Juan Copalan autonomisen triqui -yhteisön ihmisoikeuksia puolustaneeseen tukisaattueeseen. Intialaisella Indu Netamilla on useita luottamustehtäviä adivasien elämäntapaa tukevissa järjestöissä

Seminaarin alustuksia:

Kaivostoiminta adivasien mailla ja yhteisöjen vastarinta, Indu Netam, Adivasi Samta Manch -naisjärjestön puheenjohtaja, Chattisgarh, Intia

Meksikon alkuperäiskansojen suhde maahan ja kaivosteollisuuden tuomat ongelmat, Elvia Contreras Espinosa, Meksiko, CACTUS ("Yhteisön tuki työskentelee yhdessä" -keskus)

Itsenäiset naiset ja vastarinta San Juan Copalassa, Bibiana Martinez de Jesus, Triqui-yhteisö, San Juan Copala, Oaxaca, Meksiko

Saamelaisten kokonaisvaltainen maankäyttötapa, sen filosofia ja ekologia, sitä koskevat lait ja viimeaikainen kehitys, Pekka Aikio, Suomen saamelaisparlamentin jäsen ja sen puheenjohtaja vuosina 1996-2008


Tervetuloa!

Taustatietoa: www.toinenmeksiko.org

INVITATION IN ENGLISH


People belonging to the land - Forced relocation of indigenous peoples
Wednesday 25th May 2011 at 1-4pm
University of Lapland, Castren Hall (Castrén-sali)

The seminar will introduce challenges with the use of land and natural resources faced by indigenous peoples, as well as discuss indigenous movements struggling for the preservation of traditional livelihoods and the cultural survival of peoples in Mexico, India and Finland.

The Mexican presentators represent the Triqui and Mixtec people, whose members were killed last year in San Juan Copala – the same region where paramilitary forces also killed New Wind activist Jyri Jaakkola one year ago. Also taking part on the tour will be gond adivasi Indu Netam from Chattisgarh, India. The event is organized by New Wind together with the Northern Institute for Environmental and Minority Law. It is part of a European tour of indigenous representatives from Mexico and India, dealing extensively with economic alternatives. A seminar is organized by Uusi Tuuli ry together with The Northern Institute for Environmental and Minority Law/ Arctic Centre.

Presentations:

Mining in Adivasi lands and resistance in communities: Indu Netam, president of Adivasi Samta Manch, Adivasi women's organisation, Chattisgarh, India

Mexico's indigenous peoples' relation to land and problems brought on by the mining industry, Elvia Contreras Espinosa, Mexico, CACTUS (Centre of Community Support Working Together):

Autonomous Women and Resistance in San Juan Copala, Bibiana Martinez de Jesus, Triqui community, San Juan Copala, Oaxaca, Mexico:

Saami extensive landuse, its philosophy, ecology, legal framework and recent developments, Pekka Aikio, member of the Sámi Parliament in Finland and its president from 1996 to 2008Welcome!
More detailed program:
www.toinenmeksiko.org

torstai 21. huhtikuuta 2011

Tempaus Talvivaaran kaivoksella ja työ-jaelinkeinoministeriön edessä eilen

Ilmastotoimintaverkosto Hyökyaalto järjesti eilen kaksi Talvivaaran kaivoksen vastaista tempausta: toisen Talvivaarassa ja toisen Helsingissä. Alla Hyökyaallon oma lehdistötiedote:

Lehdistötiedote 20.4.2011

Hyökyaalto -ilmastotoimintaverkosto

Vapaa julkaistavaksi

URAANIKAIVOSVALTAUS TYÖ-JA ELINKEINOMINISTERIÖN EDUSTALLA –
MIELENOSOITUKSELLA VAADITTIIN TALVIVAARAN KAIVOKSEN SULKEMISTA

Talvivaaran kaivoksen sulkemista vaatineet mielenosoittajat valtasivat tänään maata työ-ja elinkeinoministeriön edestä. Kaivosvaltauksella protestoitiin työ-ja elinkeinoministeriön lyhytnäköistä ja kestämätöntä elinkeinopolitiikkaa. Mielenosoitukseen otti osaa noin 50 henkilöä.

”Olemme kauaskantoisten valintojen edessä. Työ – ja elinkeinoministeriö profiloi Suomesta uraani – ja ydinvoimaparatiisia, vaikka esimerkiksi Suomen brändivaltuuskunnan mukaan Suomen tulevaisuus on suomalaisen luonnon hyödyntämisessä. Uraanikaivos pilaa sekä puhtaan luonnon imagon että ympäristönsä konkreettisesti. Kaivostoiminta merkitsee loppua kestävämpien elinkeinojen, kuten matkailun ja luonnontuotteiden keruun, harjoittamiselle”, kiteyttää mielenosoitukseen osallistunut Riia Colliander.

Talvivaaran kaivoksessa on sen avaamisen jälkeen sattunut jo useita vuotoja ja onnettomuuksia, joiden ympäristövaikutuksia ei ole kunnolla tutkittu. Kaivostoiminta Talvivaarassa on säännönmukaisesti ylittänyt sille asetetut päästörajat. Jos kaivoksen yhteyteen avataan uraanin talteenottolaitos, pahenevat kaivoksen aiheuttamat ongelmat.
Uraanikaivoksista leviää ympäristöön erittäin haitallisia radioaktiivisia aineksia muun muassa lietevuotojen ja pölyämisen seurauksena. Nämä ainekset siirtyvät kaivoksen lähialueilla ihmisiin sisäänhengityksen, juomaveden ja elintarvikkeiden kautta.

"Uraanikaivos tarkoittaa ydinjätehaudan perustamista. Louhitusta
uraanimalmista 99% on hengenvaarallista jätettä, joka jää
kaivospaikkakunnalle. Lounais-Yhdysvalloissa on todettu, että 70% kaivostyöläisistä kuolee säteilyaltistuksen ja radioaktiivisen pölyn aiheuttamiin sairauksiin. Erityisessä vaarassa ovat alueen tulevat asukkaat. Laguna Pueblossa, Uudessa Meksikossa, jossa sijaitsee maailman suurin uraaniavolouhos, on jouduttu avaamaan vammaisten lasten koulu kaivoksen perustamisen jälkeen." kertoo mielenosoituksessa puhunut antropologi Ulla Valovesi.

Myös Talvivaaran kaivoksen alueella järjestettiin samanaikaisesti kaivoksen vastainen tempaus. 20.huhtikuuta on kansainvälinen
kaivannaisteollisuuden vastainen toimintapäivä.

Kuvia Helsingin mielenosoituksesta noudettavissa osoitteesta:
http://www.flickr.com/photos/48814567@N05/sets/72157626414845523/

Lisätiedot:

Puhelin: 040-3234494
Sähköposti: hyokyaalto@riseup.net
Nettisivu: http://www.hyokyaalto.org
Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=354100117684&ref=ts

tiistai 19. huhtikuuta 2011

Talvivaaran kaivosta vastustetaan mielenosoituksella ke 20.huhtikuuta Helsingissä

Alla ilmastotoimintaverkosto Hyökyaallon lähettämä kutsu:

TALVIVAARAN KAIVOS SULJETTAVA – MIELENOSOITUS HELSINGISSÄ 20.4.

Helsingissä keskiviikkona 20.4. klo 14:30 Rautatientorilla mielenosoitus
Talvivaaran kaivosta vastustavien sotkamolaisten tueksi. Liikkeelle lähdetään klo 15:00-

Talvivaaran kaivoksesta tulee Euroopan suurin uraanikaivos, mikäli
kaivoksen yhteyteen avataan uraanin talteenottolaitos. Uraanin
talteenottolaitos pahentaisi entisestään kaivoksen lähialueen asukkaille
ja ympäristölle aiheuttamia haittoja. Yhtiön viime vuodelta raportoidut
vuodot ovat saastuttaneet alueen pintavesiä.

Itä- ja Pohjois-Suomen ihmisille oikeus päättää itse tulevaisuudestaan ja
taloutensa kehittämisestä! Ei uraanin talteenottolaitosta Talvivaaraan -
kaivos on suljettava!

Mielenosoituksen järjestää ilmastotoimintaverkosto Hyökyaalto.

Lisätietoja:

hyokyaalto@riseup.net
http://www.hyokyaalto.org
https://www.facebook.com/group.php?gid=354100117684&ref=ts

tiistai 29. maaliskuuta 2011

Costa Rica luopuu kaivosteollisuudesta, ympäristö on tärkeämpi

Ohessa suomenkielinen lyhennelmä artikkelista Costa Rica: where gold isn't king, julkaistu maaliskuussa 23, 2011 06:43, Alex Leff/ Globalpost (r)

Costa Rica: missä kulta ei ole kuningas

Kaikki alkoi yhtä kultakaivosta koskevasta kiistasta, ja johti metallimalmien avolouhosten täydelliseen kieltoon, mikä tekee Costa Ricasta alueen kaivosvastaisimman maan. Keski-Amerikan maa ei ole lämmennyt kaivosteollisuudelle, vaikka sen arvometallit ovat ennätyshinnoissa. Biologit väittävät kultakaivosten uhkaavan Costa Rican luonnon monimuotoisuutta. Kaivosten puoltajat sanovat, että toiminta on kehittynyt luontoystävälliseksi. Kaivosten salliminen lisäisi ulkomaisia sijoituksia ja työpaikkoja.

Kiista on luonnonystävänä profiloituvan maan väittelyn ytimessä: Pitäisikö suojelun voittaa jopa kehityksen ja vaurauden mahdollisuus? Kullan avolouhinnan suhteen Costa Rica on valinnut vihreyden.

Las Crucitasin kaivos, joka sai aikaan kaivosten vastaisen "juhlitun" kansanliikkeen, on huomion keskipisteessä. Kaivoksen omistaa kanadalaisen Infinito Gold Ltd:n paikallinen tytäryhtiö. Se sijaitsee lähellä Nicaraguaa, ja sen katsottiin olevan mahdollinen ruutitynnyri kahden epävakaan naapurin välillä, jos luontotuhoja aiheutuisi. Yhtiön mukaan Crucitasissa on vähintään 1,2 miljoonaa unssia kultaa, mutta luonnonsuojelijoiden mukaan alueella elää uhanalaisia villieläimiä. Paikallisen tytäryhtiön edustaja sanoo, että yhtiö on valmis tekemään kaikkensa "pienentääkseen ekologista jalanjälkeään".

Tutkimusten alusta 1995 lähtien toiminta on pysähdellyt, koska vastustajat ovat toistuvasti ottaneet käyttöön oikeustoimia. Lokakuussa mielenosoittajat olivat nälkälakossa, jotta presidentti kieltäisi kaivostoiminnan alueella. Presidentin mukaan asian ratkaisee oikeus. Eräs mielenosoittaja leiriytyi presidentin asunnon ulkopuolelle ja paastosi 7 päivää. Jotkut mielenosoittajat kestivät kolme ja puoli viikkoa ilman ruokaa. "Me olemme mukana taistelussa 'päin, jaloin ja käsin', kuten täällä sanotaan", sanoo mieltä osoittanut Rojas.

Viime toukokuuhun mennessä 86% costaricalaisista vastusti Crucitasin kaivosta ja 77% vastusti avolouhoksia yleensä. Tutkimuksen teki Kansallisen Yliopiston tutkimusinstituutti. Viime marraskuussa San Josen oikeusistuin mitätöi Crucitasin sopimuksen (kielsi kaivostoiminnan). "Tämä on vedenjakaja Costa Ricassa", sanoo ympäristöasianajaja joka toi jutun oikeuteen. "Ympäristön tuhoamista ei enää voida sallia noin helposti."

Viikkoa aiemmin kongressi päätti kieltää metallien avolouhinnan, päätös astui voimaan viime kuussa. Laki ei ole takautuva eikä koske Crucitasia, mutta viesti mahdollisille tuleville projekteille on selvä. Presidentti totesi toimittajille ettei kanta ole helppo, koska maa voisi käyttää verotuloja kasvavan budjettivajeen paikkaamiseen. "Mutta Costa Rica sanoi ettei se halua sitä", hän sanoi. "Costa Rica siirtyy kohti taloudellisen kehityksen mallia, jonka mahdollistaa korkea inhimillinen osaaminen ja tuotanto joka toimii ympäristön rinnalla. Maa ottaa etäisyyttä koko kaivosteollisuuteen."

Uusi säännöstö on kova isku viralliselle kaivosteollisuudelle, mutta kriitikot sanovat että se on liian lievä pienille "käsityöläis"kaivoksille. Lainsäädäntö antaa niille jopa kahdeksan vuoden siirtymäajan. Niiden tiedetään käyttävän elohopeaa kullan erottamiseen. Sadat epäviralliset kaivokset eivät lopeta helpolla, sanoo kansallisen geologiyhdistyksen johtaja. Niiden käyttämät kemikaalit voivat aiheuttaa "katastrofaalista saastumista Nicoyan lahdella", jonka lähistöllä monet niistä sijaitsevat.

Metallikaivokset tuottavat alle prosentin Costa Rican BKT:sta mutta geologien mukaan maan tiet ja luonnonsuojelualueet saattavat olla suurten kultaesiintymien päällä. Tämän varmistamiseksi tarvittaisiin yksityistä tutkimusta eli kaivosyhtiöitä.

Geologiyhdistyksen kaivosasiantuntija toivoo, että valtio muuttaisi mielensä. "Jotkut voivat sanoa kaivosta ympäristökatastrofiksi, mutta emme me. Se on hyvin kehittynyt insinööritaidon näyte ja kaunista katseltavaa."

torstai 17. helmikuuta 2011

Uraani- ja ydinvoima-aiheinen vaalipaneeli Rovaniemellä la 26.2.

Uraani- ja ydinvoima-aiheinen vaalipaneeli Rovaniemellä la 26.2. klo 13.00-16.00 Lapin maakuntakirjaston Lapponica-salissa

Kaivosyhtiöt ovat tehneet kaivosvaraus- ja valtaushakemuksia uraanin etsintään useille alueille ympäri Lappia - myös Rovaniemen lähialueille. Fennovoima puolestaan suunnittelee ydinvoimalaa Simoon. Energiaratkaisut ja myös uusiutuvan energian mahdollisuudet ovat ajankohtainen aihe. Rovaniemen järjestöaktiivit haluavat nyt herättää avointa ja monipuolista keskustelua uraani-, ydinvoima- ja energiakysymyksistä, sekä saada julki myös kansanedustajaehdokkaiden kantoja asiaan.

Rovaniemen Vasemmistonuoret, Maailmankauppa Elimu, Vihreä puolue -paikallisosasto, Rovaniemen Maan ystävät, Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri järjestävät uraani- ja ydinvoima-aiheisen vaalipaneelin Rovaniemellä lauantaina 26.2. klo 13.00 alkaen Lapin maakuntakirjaston Lapponica-salissa. Luvassa on aihetta koskeva alustus tutkija Mika Flöjtiltä, Arktisen Keskuksen Pohjoisen Ympäristö- ja Vähemmistöoikeuden Instituutista (PYVI). Vaalipaneeliin osallistuu seitsemän kansanedustajaehdokasta, joten kaikki Lapin vaalipiirin eduskuntavaalipuolueet ovat edustettuina. Lopuksi kansalaisjärjestön puheenvuoron pitää Eero Perunka Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan -yhdistyksestä.

Lapin vaalipiirin kansanedustajaehdokaspanelistit ovat seuraavat:

Vasemmistoliitto: Markus Korjonen
Perussuomalaiset: Hemmo Koskiniemi
Kristillisdemokraatit: Pirkka Aalto
Kokoomus: Ulla Karvo
Keskusta: Heikki Nivala
Sosialidemokraattinen Puolue: Markku Kuortti
Vihreä liitto: Antti Brunni

Sinäkin voit vaikuttaa! Mikäli sinulla on polttavia kysymyksiä, joihin toivoisit vastauksia edellä mainituilta kansanedustajaehdokkailta uraaniin ja ydinvoimaan liittyen, niin ota yhteyttä. Voit välittää kysymysehdotuksia keskiviikkoon 23.2. klo 17.00 asti sähköpostiosoitteeseen vaihtoehtoelamaa-roi(at)hotmail.fi tai saapua tilaisuuteen esittämään niitä; paneeliin on varattu mahdollisuus myös yleisökysymyksille.

Maailmankauppa Elimu järjestää tilaisuudessa ilmaisen kahvi-, tee- sekä leivonnaistarjoilun.

TERVETULOA!

Uranium, nuclear power and parliamentary elections: discussion panel in Rovaniemi 26.2. starting at 1pm, in Lapland's county library, Lapponia-hall.

maanantai 7. helmikuuta 2011

Wikileaks: kaivosyhtiöt vaativat Perussa suurlähettiläiltä toimenpiteitä kaivosvastarinnan nujertamiseksi

Viiden ison kaivosyhtiön edustajat (Antamina, Newmont, Minera Quellaveco, Barrick, BHP Billiton) vaativat Kanadan ja Britannian suurlähettiläiden järjestämässä tilaisuudessa Perussa opettajien ja katolisten pappien siirtoa pois kaivoskonfliktialueilta, tiukempia otteita kaivosta vastustavia asukkaita kohtaan, sekä rajoituksia kansalaisjärjestöjen, kuten Oxfamin ja Maan Ystävien, toimintaan, paljastaa Wikileaks. Paljastuksesta uutisoi the Guardian.
Wikileaksin asiakirjasta selviää, että Yhdysvaltojen, Kanadan, Britannian, Australian, Sveitsin ja Etelä-Afrikan edustajat olivat valmiita harkitsemaan monia kaivosyhtiöiden edustajien esittämiä ehdotuksia.

Latinalaisessa Amerikassa ja Meksikossa monet kaivosyhtiöt eivät epäröi käyttää verisiäkään keinoja konfliktien ratkaisemiseksi. Asiasta on uutisoitu mm.aiemmin tässä blogissa.

The Guardian uutisoi 3.2.2011 myös kaivostoiminnan tuottavan sijoittajille nyt paremmin kuin öljyn: "Mining is hotter than oil".

Mining companies wanted to influence on the policy of embassadores of several countries in Peru to hinder the resistance against mining activities, the Guardian reports.

sunnuntai 6. helmikuuta 2011

Lähetä mielipiteesi TEM:iin Lapin uraanivaltauksista!

Vielä on aikaa jättää mielipide Mawson-yhtiön Rovaniemen ja Ylitornion alueilla sijaitsevista Karsikkovaaran, Romppaan ja Kaunismaan uraanivaltaushakemuksista!
Send your opinion about Mawson Ldt.'s uranium claims in Rovaniemi and Ylitornio areas (Karsikkovaara,Rompas and Kaunismaa) to TEM (työ-ja elinkeinoministeriö/ministry of employment and economy). Send your opinion as a letter to the mail address below by 24.2.2011.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Valtaushakemuksen asiakirjat ovatnähtävillä 27.1. – 24.2.2011 välisenä aikana työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamossa, Aleksanterinkatu 4, 00170 Helsinki ja Rovaniemen kaupungin kirjaamossa, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi ja Ylitornion kunnan kirjaamossa, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio sekä työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilla:

http://www.tem.fi/index.phtml?s=4281

Mielipiteet tulee lähettää kirjallisesti ministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaivosasiat KaivNro 8837, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostilla osoitteeseen kaivosrekisteri(at)tem.fi.

*Mielipiteet tulee jättää viimeistään 24.2.2011.*