tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

maanantai 17. toukokuuta 2010

Kansanliikkeet ajavat uraaniyhtiöitä pois Suomesta

Karelia Resource Services Oy on luopunut 11.3. 2010 Joensuun
Lahnasen sekä Etelä-Sallan Ahvenojan ja Rytilammen valtauksistaan. Sallan kunnanhallitus ja paikalliset matkailuyrittäjät ovat valittaneet aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti yhtiön valtaushakemuksesta. Toinen uraanin etsintäyhtiö Agricola Resources oli aiemmin kairannut luvatta näytteitä Sallassa.

Kuluneen puolen vuoden sisällä tämä on jo kolmas kansanliikkeiden saavuttama voitto uraaninetsintäyhtiöistä. Alkuvuodesta kanadalainen Namura Finland Oy ilmoitti kaiken toimintansa lopettamisesta Suomessa. Huhtikuun lopussa ranskalainen AREVA myi ilmeisesti imagonsa yhä pahemman tahrautumisen pelossa uraanivaltauksensa kanadalaiselle Mawson Resources Ldt:lle.

Suomesta löytyy taloudellisesti hyödynnettävää uraania, mutta kansalaisten vastustus on antanut useissa tapauksissa selkeän viestin siitä, että uraanikaivoksia ei Suomeen kakistelematta hyväksytä. Uraaniyhtiöiden luopumiset ja imagohuolet antavat kansanliikkeille toivoa ja rohkeutta, vaikka tehtävää toki on vielä paljon: Talvivaarassa toimii jo uraanipitoinen kaivos ja Soklin suunnitelmat ovat pitkällä. Joensuussa ja Kontiolahdella on lainvoimaisia uraanikaivosvaltauksia, ja päätöstä odottavia valtaushakemuksia on edelleen usealla paikkakunnalla. Ja niin kauan kuin maailmassa on ydinvoimaa, on uraanillekin tarvetta.

Muualla Euroopassa uraanikaivokset on suljettu ympäristö-ja terveyssyistä. Uraanikaivos aiheuttaa aina korvaamataonta ympäristötuhoa ja aihettaa vakavan terveysriskin lähialueen asukkaille. Ranua Rescue vastustaa uraanikaivosten perustamista Suomeen tai minnekään muualle maailmaan.

tiistai 11. toukokuuta 2010

Soklin kaivosta Itä-Lapissa vastustavan kansanliikkeen edustajat vierailulla Helsingissä tiistaina 11.5.

Norjalainen pörssiyhtiö Yara suunnittelee Sokliin fosfaatti-ja niobimalmikaivosta. Malmi sisältää myös uraania, sekä muita radioaktiivisia aineita. Soklin kaivos sijaitsee keskellä porojen vaellus-ja laidunaluetta. Porotalous on alueen keskeinen elinkeino ja pitää monet kylät asuttuina. Toteutuessaan kaivos tuhoaisi poroelinkeinon eli kaivoshanke uhkaa poronhoitajien toimeentuloa. Monet nuoret poronhoitajaperheet rakentavat tulevaisuutensa poronhoidon varaan. Kaivoksen suunnitellut jätealtaat tuhoaisivat myös paikalliset tammukan ja harjuksen kutu-ja talvehtimispaikat.

"Lappilaiset päättäjät eivät tunnusta ympäristöllisiä, elinkeinollisia ja kulttuurisia uhkia vaan ajavat kaivosyhtiön etua yksipuolisesti ja lyhytnäköisesti. Kaivokset toimivat parhaimmillaankin vain pari vuosikymmentä ja sen jälkeen suuri osa Itä-Lapista on elinkelvotonta jätealuetta", kirjoittavat Sokli erämaana-kansalaisliike ja Kemin-Sompion paliskunta tiedotteessaan.

Kansanliikkeen edustajat pystyttivät tiistaina 11.5. infokodan Paasikiven aukiolle Helsinkiin ja kävivät eduskuntatalolla tarjoamassa kansanedustajille tietoa kaivostoiminnan vaikutuksista porotalouteen.

Kansanliikkeen nettisivut: http://www.save-sokli.com/

Norwegian company Yara plans to start mining phosphate- and niobiore in Sokli area, eastern Finnish Lapland. The ore contains also uranium and other radioactive substances. Sokli mines would be opened in the middle of the herding area of reindeers and would seriously harm reideer herders' source of livelihood. Young reindeer herding families in the area build their future on reindeer herding. The planned tailing dams of the mines would also destroy the local salmon rivers. The mines would operate for couple of decades and afterwards the whole eastern Lapland would be wasteland.

Kanadalainen uraanikaivosyhtiö panostaa nyt Suomeen “ydinvoimalle otollisen” ilmapiirin vuoksi

Lehdistötiedote 6.5.2010

Ranua Rescue -kampanja on vastustanut ydinvoimayhtiö Arevan uraanin etsintään liittyvää toimintaa Ranuan kunnassa. Vuonna 2009 kampanja leiriytyi elokuun ja joulukuun väliseksi ajaksi Ranuan Isokankaalle tarkkailemaan Arevan toimia alueella. Hiljattain tehtyjen kauppojen myötä Ranualla toimiikin nyt kanadalainen uraanikaivosyhtiö Mawson Resources Limited. Ranua Rescuelle yhtiön vaihtuminen ei merkitse toiminnan loppumista, vaan osoittaa miten arvokkaita etsintäalueet ovat kansainvälisille yhtiöille. Ranua Rescue vaatii uraanivaltaushakemusten hylkäämistä. Samalla ydinreaktorihankkeet tulisi haudata, Olkiluoto-3 reaktorin rakentaminen lopetettava ja toiminnassa olevat ydinvoimalat sulkea uraanikaivostoiminnan estämiseksi. Ranua Rescue- kampanjaa jatketaan Mawsonin toiminnasta tiedottaen.

Kanadalainen uraanikaivosyhtiö Mawson Resources Limited löi vapun aattona 30.4.2010 lukkoon miljoonan euron arvoiset kaupat ydinvoimajätti Arevan kanssa. Areva luovutti Mawsonille kaikki Suomessa sijaitsevat uraanikaivosvaltaukset ja valtaushakemukset, sekä näihin liittyvän tutkimustiedon vastineeksi Mawsonin osakkeista. Näin Mawsonista sukeutui suurin Pohjoismaissa operoiva uraanin etsintäyhtiö. Arevasta puolestaan tuli kaupassa yksi Mawsonin suurimmista osakkeenomistajista 11 prosentin osuudella osakkeista. Mawson Resources Limited haluaa omien sanojensa mukaan auttaa turvaamaan ydinpolttoaineen saatavuuden “ydinvoimalle otolliseksi” luonnehtimassaan Suomessa ja Ruotsissa.

Areva haluaa varmistaa itselleen Suomen uraanista saatavan hyödyn ilman pelkoa imagonsa ryvettymisestä uraanikaivostoimintaan liittyvien ympäristötuhojen yhteydessä. Arevan maine on Suomessa jo kärsinyt pahasti erityisesti Olkiluoto-3 prototyyppisen EPR-ydinreaktorin työmaalla esiintyneiden turvallisuus -ja laatuongelmien vuoksi. Nämä vastikään tehdyt miljoonakaupat osoittavat Pohjoismaisen uraanin arvon. Suomessa operoivilla monikansallisilla kaivosyhtiöillä ei ole halua luopua valtausalueista, vaan ne tarkentavat strategioitaan Suomen eduskunnan ydinvoimaäänestyksen alla.

Suomen hallituksen läpi runnoma ydinvoimapolitiikka sopii erittäin hyvin kaivosyhtiöiden tulevaisuudensuunnitelmiin. Mauri Pekkarisen luotsaamassa työ – ja elinkeinoministeriössä ei ole tehty päätöksiä uraanikaivosvaltauksista viime syyskuun jälkeen. Voimassa olevat, sekä kuluvana vuonna ministeriöön saapuvat valtaushakemukset tullaan käsittelemään vanhan, esimodernilta ajalta periytyvän kaivoslain mukaan, joka ei ota huomioon esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä tai yksityisen omaisuuden suojaa.

Uraanikaivostoiminta aiheuttaa aina mittavaa ympäristötuhoa, sekä kuluttaa ja saastuttaa järjettömiä määriä elintärkeitä resursseja, kuten vettä. Valtaosa uraanimalmin sisältämästä radioaktiivisuudesta jää uraanikaivosten tuottamaan jätteeseen. Uraanikaivosjätteen sisältämät radioaktiiviset ainekset säilyvät vaarallisina kymmenien tuhansien vuosien ajan ja kokemukset uraanikaivoksista ympäri maailman osoittavat, että kaivosjätettä on mahdotonta varastoida turvallisesti. Tuhansien kaivostyöntekijöiden ja lähiseudun asukkaiden sairastuminen ja ennenaikaiset kuolemat voidaan esimerkiksi Wismutissa, Saksassa, sekä useilla kaivospaikkakunnilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa linkittää suoraan uraanikaivostoiminnasta johtuvaksi.

Ranua Rescue -kampanja vaatii, että elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen on lopetettava mieletön ydinvoima – ja uraanikaivospolitiikkansa ja panostettava kestäviin ratkaisuihin, kuten uusiutuvaan energiaan ja luonnonvarojemme kestävään käyttöön!

Taustatietoa:

Vanhentunut kaivoslaki yhdessä Suomen valtion (Geologian tutkimuskeskus) omaaman Suomen maaperää koskevan datan kanssa on tehnyt Suomesta kaivosyhtiöille auliin ja edullisen sijoituskohteen. Uusi kaivoslaki astuu voimaan vuonna 2011, mutta se koskee vasta ensi vuonna TEM:iin saapuvia hakemuksia.

Professori, lääketieteen tohtori Inge Schmitz-Feuerhake on tehnyt tutkimuksen Wismutissa, Saksassa, sijaitsevan uraanikaivoksen terveysvaikutuksista. Uraanikaivosjätteen sisältämät radioaktiiviset aineet siirtyvät lähialueen asukkaisiin sisäänhengityksen ja juomaveden kautta sekä paikallisia elintarvikkeita, kuten lihaa, maitoa, marjoja, sieniä, nauttimalla. Kaivostyöntekijöillä on todettu normaaliväestöä huomattavasti enemmän kasvaimia, tunnistamattomia verisairauksia, sisäelinten syöpiä sappirakon syöpää, vatsasyöpää, leukemiaa ja synnynnäisiä epämuodostumia. Näistä kolmea viimeksimainittua on todettu normaaliväestöä enemmän myös lähiseudun asukkailla.
Professori Schmitz-Feuerhake vieraili Ranualla 7.11.2009 Ranua Rescuen uraanikaivosten terveysvaikutuksia käsittelevässä seminaarissa. Esitelmä luettavissa blogissa: http://ranuarescue.blogspot.com/2009/11/health-effects-of-uranium-mining-in.html

Koko Suomen kattava ja kansainvälinen Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut kampanja uraanihankkeiden pysäyttämiseksi. Vuonna 2009 kampanja leiriytyi elokuun ja joulukuun väliseksi ajaksi Ranuan Isokankaalle tarkkailemaan Arevan toimia alueella. Kampanjan puitteissa on järjestetty mielenosoituksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja eri puolilla Suomea sekä myös muualla Euroopassa.

http://www.mawsonresources.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=397330&_Type=News-Releases&_Title=Mawson-Acquires-100-of-Arevas-Finnish-Exploration-Portfolio-and-Areva-Becom...

http://www.miningtopnews.com/mawson-focuses-on-uranium-exploration-in-scandinavia.html

http://www.mawsonresources.com/s/Home.asp
Michael Hudson: Uranium in Scandinavia "Lots of smoke, but where is the fire?"

tiistai 4. toukokuuta 2010

Mawson keskittää uraaninetsintänsä Suomeen ja Skandinaviaan ydinvoimamyönteisen ilmapiirin vuoksi

Mawson Resources Limitedin edustaja Michael Hudson on perustellut Fennoskandian kaivoskonferenssissa (FEM09) viime vuoden lopulla Mawsonin kiinnostusta keskittää uraaninetsintänsä Suomeen mm. Ruotsin ja Suomen ydinsähkön suurella osuudella sähkönkulutuksesta, sekä Suomen kiinnostuksella rakentaa lisää ydinvoimaa. Mawson on luopunut uraanivaltauksista Espanjassa ja keskittää toimintansa Suomeen ja Skandinaviaan.

Mining Top News http://www.miningtopnews.com/mawson-focuses-on-uranium-exploration-in-scandinavia.html raportoi.

Mining Top News reports that Mawson Resources Limited is interested in focusing it's uranium exploration on Fennoscandia partly because of the positive athmosphere on nuclear power here in the North of Europe.

Lisää Mawsonin ja Areva kaupasta / more about the deal between Areva and Mawson: http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=MAW:CN

Mawson Resorces Ltd.: http://www.mawsonresources.com/s/Home.asp
There you can find also Michael Hudsons speech he gave in
FEM09: "Lots of smoke but where is the fire?"

TEM vahvistaa että kaikki AREVAn uraanivaltaukset ovat siirtyneet Mawsonille

Teollisuusneuvos Alpo Kuparinen työ - ja elinkeinoministeriöstä vahvisti tänään Ranua Rescue-kampanjan osanottajalle, että kaikki Arevan Suomen uraanikaivosvaltaukset ovat siirtyneet Mawson Rescources Ltd.:n haltuun. Hän vakuutti, että eduskunnassa tehtävä ydinvoimapäätös ei vaikuta millään tavoin uraanikaivosasioihin: "nämä ovat täysin erillisiä asioita", painotti Kuparinen. Hän kertoi myös, että kaikki TEM:issä v.2010 käsiteltävänä olevat valtaushakemukset, mukaan lukien kuluvana vuonna tehtävät hakemukset, käsitellään voimassa olevan kaivoslain mukaisesti.

Voimassa oleva kaivoslaki on täysin vanhentunut eikä ota varsinaisesti huomioon edes yksityistä maanomistusta, modernista ympäristölainsäädännöstä puhumattakaan. Uusi kaivoslaki astuu voimaan 2011. Alpo Kuparisen mukaan vasta nykyisten ja kuluvan vuoden aikana tehtyjen valtaushakemusten mahdolliset jatkoaikahakemukset käsitellään uuden kaivoslain mukaisesti.

Alpo Kuparinen from TEM confirms that all of Areva's uranium prospecting sites have been sold to Mawson. He said also that all of the current uranium applications will be considered by the current (outdated) mining law.

maanantai 3. toukokuuta 2010

Mawson Resources Ltd on ostanut AREVAn uraanivaltauksia Suomessa

Arevasta on tullut yksi kanadalaisen Mawson-kaivosyhtiön pääosakkeenomistajista 11% osuudella osakkeista. Arevan ja Mawsonin väliseen kauppaan sisältyvät AREVAn uraanivaltausalueita Suomessa: yhteensä n. 16 165 ha. Valtausalueina mainitaan Riutta (Eno/Kontiolahti), Rompas ja Rumavuoma (Ylitornio ja Rovaniemi) sekä "Asento" (ilmeisesti Asentolamminoja Ranualla?). Mawson ilmoitti kaupasta 30.4.2010.

http://www.mawsonresources.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=397330&_Type=News-Releases&_Title=Mawson-Acquires-100-of-Arevas-Finnish-Exploration-Portfolio-and-Areva-Becom...

Mawson Resources Ltd. has bought AREVA's uranium exploration claim areas in Finnish Lapland and South Karelia: Riutta, Rompas, Rumavuoma and possibly Asentolamminoja in Ranua.