tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

keskiviikko 16. joulukuuta 2009

Kansainvälinen uraaninvastainen liike verkostoituu!

Uraanikaivoksia vastustava saksalainen ryhmä asiantuntijoita ja muita aktiiveja on perustanut nettisivuston, johon kerätään uraanikaivoksia vastustavien ryhmien yhteystietoja sekä uraaniuutisia ympäri maailman.

Uraanikaivospaikkakuntia kohtaavat samat ongelmat ympäri maailman: kaivosyhtiöiden välinpitämättömyys, saastuminen ja sairastuminen. Uraanikaivoksia perustetaan tyypillisesti alueille, jotka kaipaavat työpaikkoja ja jotka ovat melko harvaan asuttuja - eli alueille, joiden voi olla hankala pärjätä omin avuin ja joilla vastalauseet on helpompi vaientaa. Usein kysessä ovat alkuperäiskansojen maat.

Euroopassa uraanikaivokset on jo suljettu eikä uusia perusteta: kaivosten sulkeminen ja ongelmien hoito käy Euroopassa liian kalliiksi, siksi kaivosyhtiöt ovat siirtyneet Kanadaan, Australiaan ja Nigeriin alkuperäiskansojen maille, joilla standardit voivat olla vieläkin löyhempiä ja väestö jo vanhastaan alistettua. Euroopassa poikkeuksen tekee Suomi - eurooppalaisittain katsottuina erittäin harvaan asuttu maa. Suomessa uraanikaivoksia suunnitellaan jopa tärkeiden pohjavesivarantojen ja asutuskeskusten läheisyyteen. Tulevaisuudessa myös koko Suomen asukastiheys voi olla toisenlainen, sillä ennusteiden mukaan Suomi ei tule kärsimään ilmastonmuutoksesta lainkaan niin paljon kuin muu Eurooppa. Täällä on toistaiseksi myös puhdasta vettä, josta jo lähitulevaisuudessa on maailmanlaajuinen pula. Tilanne muuttuu erittäin mielenkiintoiseksi siinä vaiheessa, kun maapallon harvat asuttavat osat ja vähäiset vesivarannot ovat maailman myrkyllisimmän metallin ja sen hajoamistuotteiden saastuttamia.

Jotta näin ei tapahdu, stekkaa uranium.network.org ja toimi!

Tietoa uraanikaivosten vaikutuksista Yhdysvaltojen alkuperäisasukkaisiin ja muista uraanikaivostoiminnan ongelmista esimerkiksi:
http://www.culturechange.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=1

A group of German experts and other people resisting uranium mining have made e new website with links to anti-uranium groups all around the world. Link to the website here.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti