tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

tiistai 13. huhtikuuta 2010

SLL 11.4.2010: TALVIVAARAN URAANIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET PITÄÄ ARVIOIDA

The Finnish Nature Protection League demands in it's statement 11.4.2010 that the current environmental impact evaluation for Talvivaara mines has to be re-evaluated as the current one does not include uranium. The planned uranium production for Talvivaara mines is 300 000 kilos per year which is an average amount for a normal uranium mine. The inhabitants of the surroundings of Talvivaara mines hasn't been informed about uranium mining.

Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) tiedotti sunnuntaina 11.4:

Luonnonsuojeluliiton valtuusto vaatii, että Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoksesta on tehtävä uraanin takia uusi ympäristövaikutusten arviointi ja sen luvat pitää ottaa uudelleen harkintaan. Valtioneuvoston ei pidä antaa uraanin rikastamiselle ydinenergialain mukaista lupaa.

Sotkamon Talvivaaran kaivos aikoo aloittaa uraanin rikastamisen muun kaivostoiminnan yhteydessä syntyvästä liuoksesta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvissa uraania ei ole kuitenkaan otettu huomioon. Siksi ne pitää tehdä perusteellisesti uudelleen.

Luonnonsuojeluliiton mielestä uraanista olisi pitänyt kertoa kansalaisille jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa. Uraanin rikastamista suunniteltiin Talvivaarassa kauan ennen kuin siitä kerrottiin julkisuuteen. Ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu radioaktiivisten aineiden osalta myöskään Savukosken Sokliin suunnitellusta fosfaattikaivoksesta. Tällainen toiminta on moraalitonta eikä sovi nykyaikaisen yrityksen yhteiskuntavastuuseen.

Uraani, torium ja niiden tytäraineet ovat radioaktiivisia ja myrkyllisiä, siksi niiden talteenottoprosessi tuo uusia riskejä. Länsi-Euroopan kaikki uraanikaivokset on suljettu niiden ympäristöriskien takia.

Talvivaarasta kaivosyhtiö, Säteilyturvakeskus ja Geologian tutkimuskeskus ovat antaneet ymmärtää, että uraania olisi niin vähän, ettei se säteile paljon ja sen talteenotto ei aiheuta ympäristölle tai ihmiselle vaaraa. Tosiasiassa Talvivaarassa suunniteltu uraanituotanto on 300 000 kiloa vuodessa, joka vastaa maailmalla toimivien uraanikaivosten tavanomaista vuosituotantoa.

Luonnonsuojeluliitto vastustaa ydinvoimaa, koska se aiheuttaa ympäristöriskejä koko elinkaarensa ajan kaivoksista ydinvoimaloihin ja yhä ratkaisemattomiin loppusijoituksiin. Uraani on myös uusiutumaton luonnonvara. Parasta energiapolitiikkaa on energian kulutuksen hillitseminen.

Lisätiedot Suomen Luonnosuojeluliitosta, esimerkiksi: tiedotus@sll.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti