tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

sunnuntai 20. kesäkuuta 2010

TEM myönsi valtausoikeuden Mawsonille Tervolaan

Työ-ja elinkeinoministeriö on 16.6.2010 myöntänyt Mawson Resources Ltd:lle valtausoikeuden uraanin etsimiseksi Mustamaalle Tervolan kunnan alueelle. Ajantasainen valtaus-ja varaustaulukko ladattavissa täältä (uranium exploration applications): http://www.tem.fi/index.phtml?s=2112

Kaivosrekisteripalvelu (Mining register: maps): http://www.kaivostoiminta.fi/kartta/

Ministry of employment and economy has approved uranium exploration application of Mawson Resources Ltd for Mustamaa in Tervola municipality on 16.6.2010.

Valtausoikeus eli tutkimuslupa:

Kaivoslain mukainen tutkimuslupa eli valtausoikeus antaa haltijalle määräaikaisen oikeuden kaivoskivennäisen etsintään. Valtausoikeus voi olla voimassa 1 - 5 vuotta.

Valtaus antaa haltijalleen eräitä tärkeitä oikeuksia:

  • Yksinoikeuden valtausalueeseen tutkimustoimenpiteitä varten ennen muita kaivoslain mukaan toimivia (kilpailijoiden poissuljenta)
  • Oikeuden saada kaivosalue muodostetuksi, mikäli kaivoslain ja muun lainsäädännön edellytykset täyttyvät
  • Oikeuden tehdä tutkimuksia ilman erillistä suostumusta maanomistajalta.

Kaivoslaki antaa oikeuden pienimuotoiseen koelouhintaan ja rikastukseen valtausoikeuden nojalla, mutta usein tätä oikeutta tarkennetaan lupamääräyksillä tai vaatimalla tarkempi tutkimussuunnitelma.

Valtauksen maksimikoko on Suomessa 1 km2, mutta samalla toimijalla voi olla useita valtauksia kerrallaan. Lähde: http://www.tem.fi/index.phtml?s=2559

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti