tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

keskiviikko 29. syyskuuta 2010

Talvivaaran kaivosten ympärillä kuohuu: radioaktiivinen vuoto keväällä, ministerit ja virkamiehet jäävejä

Viikon sisällä Talvivaaran kaivokset ovat olleet useampaan otteeseen median pääuutisten joukossa. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki perheineen on osoittautunut Talvivaaran kaivosten huomattavaksi osakkeenomistajaksi satojen tuhansien eurojen panoksella. Ympäristöministerin taloudellisten kytkösten merkitystä poliittiseen päätöksentekoon arvioi 29.9.2010 mm. Satu Hassi: http://www.mtv3.fi/uutiset: "Lehtomäki enemmän kuin jäävi"
sekä Aamulehden pääkirjoitus: http://www.aamulehti.fi/teema/pääkirjoitukset: "Myrskyn silmässä Paula Lehtomäki"

Samoin 29.9.2010 Apu-lehti kirjoitti Talvivaaran taloudellisista ja poliittisista kytköksistä. Lisätty 19.4.2011: Apu-lehden artikkeli on sittemmin poistettu Avun sivuilta, mutta artikkeli löytyy näiltä kotisivuilta: http://www.viheraho.info/index.php?topic=7019.0;wap2. (Artikkelin osoite oli: http://www.apu.fi/ajassa/article162643.html.)
Apu paljastaa myös GTK:n asiantuntijaviranomaisen Elias Ekdahlin omistavan Talvivaaran osakkaita 7500 kappaletta. Samaisen lehden mukaan nimenomaan GTK on ollut tietoinen Talvivaaran kaivosten alueen malmin uraanipitoisuudesta - onhan GTK tutkinut aluetta jo kolmisenkymmentä vuotta. Talvivaaran ympäristöluvissa uraania ei ole mainittu lainkaan, vaikka kuluneen vuoden aikana Talvivaaran uraanin hyödyntäminen on ollut esillä useaan otteeseen (viimeksi TEM:in "Uraania!"- seminaarissa). Apu-lehden mukaan lupaprosessi olisi ollut huomattavasti monimutkaisempi jos uraani olisi ollut esillä alusta lähtien.
Lehden mukaan Talvivaarassa toimiva kaivosyhtiö vierittää vastuun uraanista viranomaisille - jotka ovat nyt myös itse osoittautuneet hyötyvänsä kaivoksista suoraan taloudellisesti. Valvova viranomainen Säteilyturvakeskus (STUK) vakuuttaa myös tietämättömyyttään.

"Tietämättömyyden" vuoksiko Talvivaarassa maaliskuussa 2010 tapahtuneen jätealtaan vuodon jäljiltä ei ole mitattu ympäristön radioaktiivisuutta? Kaivosten johto paljastaa vasta nyt (Apu 28.8.2010) julkisuudessa, että 16.3.2010 tapahtunut vuoto sisälsi myös radioaktiivista aineksia. Itse vuodon ajankohtaan ja laajuuteen liittyy myös salamyhkäisyyttä, esimerkiksi kaivos tiedotti vuodosta vasta kaksi päivää sen jälkeen kun vuoto oli havaittu. Lue koko artikkeli tästä: Apu 28.8.2010: "Talvivaaran keväinen vuoto sisälsi uraania"

Talvivaara mine has been one of the main news in Finland during the last week. The biggest news has been the minister of environment Paula Lehtomäki and her family owning significant amount (worth hundreds of thousands euros) of shares of Talvivaara mines.

Uranium was never mentioned in the environmental application or permit for the Talvivaara mines. Now it's unquestionable that Talvivaara mine is also an uranium mine. The company managing the mines is saying that they only write in the environmental application what the officials are demanding - this is why uranium is not mentioned. The officials (ministry of employment and economy: TEM, ministry of environment, radiation protection office: STUK) on their behalf tell us that they didn't know about uranium. Talvivaara uranium has been discussed many times during this year, for example in a seminar held by TEM 10.9.2010. so the officials can not be totally ignorant about the issue. The office which is responsible for telling about the uranium is the research centre of geology (GTK) in Finland - but according to recent information, the main official in GTK also is a shareholder in Talvivaara mines, Elias Ekdahl with 7500 shares.

But maybe the biggest news has gotten the least publicity: the leak from Talvivaara mine's tailings dam in March 2010 had also radioactive materials. There haven't been any research about the radioactive leak yet. Apu magazine reported about the radioactivity of the leak on 28.8.2010. The leak took place on 16.3.2010 and the company representative described the leak "almost chaotic".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti