tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

maanantai 13. syyskuuta 2010

Mawson esillä TEM:in uraaniseminaarissa Helsingissä 10.9.

Työ-ja elinkenoministeriö järjesti uraanikaivostoimintaa käsittelevän seminaarin "Uraania!" Säätytalolla, Helsingissä perjantaina 10.9.2010. Seminaarissa puhuivat Säteilyturvakeskuksen, TEM:n ja Luonnonsuojeluliiton edustajat. Arevasta tuttu geologi Erkki Vanhanen esitteli Mawson-yhtiötä ja sen toimintaa. Mawson etsii uraania Ranualla, sekä monissa muissa paikoissa. Mawsonin esitys sekä esitykseen kuuluvat kalvot löytyvät osoitteesta: http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2010_0910_uraani_08_vanhanen/
Seminaaria seuraamassa oli myös Ranua Rescuen edustaja, sekä muiden ydinvoiman vastaisten liikkeiden aktiiveja. Viranomaistahojen mukaan uraanin louhintaan tai käsittelyyn ei tarvita mitään erityislupia, sillä Suomessa ei ole eikä tule uraanikaivoksia. Talvivaaran kaivoksista voitaisiin kuitenkin tuottaa suuri osa Suomessa sijaitsevien ydinreaktoreiden tarvitsemasta uraanista. Mutta kyseessä ei ole uraanikaivos, vaan ferrokromikaivos, ja uraania tuotetaan vain sivutuotteena - tällöin erityislupia tai -järjestelyitäkään ei tarvita. Eli voimme kaikki huokaista helpotuksesta: Suomessa ei ole tulevaisuudessakaan uraanikaivoksia, Suomessa vain tuotetaan uraania.
(kirj.huom. Suomessa voidaan jokatapauksessa vain tuottaa raakauraania - nk. yellow cake - varsinainen rikastus ydinpolttoaineeksi tapahtuisi ulkomailla. Uraania siis laivattaisiin keski-Eurooppaan rikastettavaksi ja sieltä takaisin.)

Erkki Vanhanen from Mawson Resources Ltd. was giving a lecture in a seminar on uranium mining arranged by the ministry of employment and economy in Helsinki last Friday 10th of September.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti