tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

sunnuntai 8. marraskuuta 2009

PROFESSORI INGE SCHMITZ-FEUERHAKE 7.11.2009 RANUALLA: "URAANIKAIVOKSILLA VAKAVIA TERVEYSVAIKUTUKSIA"

Lehdistötiedote 8.11.2009

Ranua Rescue Areva Mining Monitors

Ranualla järjestettiin lauantaina 7.11.2009 uraaniaiheinen seminaari, jossa puhujina oli opettaja Ulla Klötzer aiheena "uraanin elinkaari ja jätteet", antropologi Ulla Valovesi: "Ydinvoimateollisuus ja ympäristörasismi. Uraanin louhinta, ydinkokeet ja ydinjätteet alkuperäiskansojen mailla Lounais-Yhdysvalloissa.", ja lääketieteellisen fysiikan tohtori Inge Schmitz-Feuerhake Bremenin yliopistosta: "Uraanin terveysvaikutukset työntekijöihin ja asukkaisiin, kokemukset Saksasta". Luentojen jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus keskustella näiden riippumattomien asiantuntijoiden kanssa uraaniaiheisista kysymyksistä. Seminaarissa keskityttiin niihin vaikutuksiin, joita uraanikaivoksen perustamisella on paikkakunnan asukkaiden terveyteen ja koko yhteisön elämään.

"Arevalle uraanikaivos Ranualla on vain kaivos, mutta paikkakunnalle se on ydinjätehauta. Louhitusta uraanimalmista 99% on hengenvaarallista jätettä, joka jää kaivospaikkakunnalle. Lounais-Yhdysvalloissa on todettu, että 70% kaivostyöläisistä kuolee säteilyaltistuksen ja radioaktiivisen pölyn aiheittamiin sairauksiin. Tätäkin enemmän uraani vaikuttaa kaivostyöläisten lapsiin, sillä säteily vaikuttaa sukusoluihin, ja lapset ovat myös herkempiä radioaktiivisten aineiden vaikutuksille. Laguna Pueblossa, Uudessa Meksikossa, jossa sijaitsee maailman suurin uraaniavolouhos, on jouduttu avaamaan vammaisten lasten koulu kaivoksen perustamisen jälkeen." kertoo seminaarissa luennoinut antropologi Ulla Valovesi.

Professori Inge Schmitz-Feuerhake kertoi seminaarissa toivovansa, että Lapin uraanin etsinnät ja kaivossuunnitelmat saadaan estettyä, muutoin seurauksena on sellaisia välittömiä negatiivisia terveysvaikutuksia, joita hänen tutkimuksensa Wismutissa, Saksassa, ovat osoittaneet. Uraaninlouhintajäte sisältää terveyden kannalta erittäin haitallisia aineita, muiden muassa radonia, radiumia ja poloniumia. Nämä aineet siirtyvät lähialueen asukkaisiin sisäänhengityksen ja juomaveden kautta sekä paikallisia elintarvikkeita, kuten lihaa, maitoa, marjoja, sieniä, nauttimalla. Kaivostyöntekijöillä on todettu normaaliväestöä huomattavasti enemmän kasvaimia, tunnistamattomia verisairauksia, sisäelinten syöpiä sappirakon syöpää, vatsasyöpää, leukemiaa ja synnynnäisiä epämuodostumia. Näistä kolmea viimeksimainittua on todettu normaaliväestöä enemmän myös lähiseudun asukkailla. Professori Inge Schmitz-Feuerhaken tutkimuksessa ei ollut otettu huomioon hengityselinten sairauksia.

Terveysvaikutukset eivät ole uraanikaivostoiminnan ainoita negatiivisia vaikutuksia:

"Matkailu on Lapin nopeimmin kasvava elinkeino. Keski-Eurooppalaiset matkailijat hakevat Lapista puhdasta luontoa, jonka uraanikaivostoiminta uhkaa nyt tuhota. Areva -yhtiön Suomen toimitusjohtaja Osmo Kaipainen on itse sanonut, että koska kaivostoiminta on nykyään pitkälle automatisoitua, eivät kaivosyhtiöt voi luvata monia työpaikkoja. Käytännössä tämä tarkoitaa siis sitä, että kaivostoiminnan tuottamat voitot menevät suoraan ulkomaille ja paikkakunnalle jäävät ikuiset haitat.", sanoo Ulla Klötzer, yksi seminaarin luennoitsijoista.

Ranua Rescue -kampanjan ja paikallisten uraanikaivosten vastustajien yhdessä järjestämään seminaariin otti osaa viisikymmentä ihmistä. Kaikille avoin tilaisuus järjestettiin vastapainona Ranuan kunnan 14.10.2009 järjestämälle suljetulle, vain kunnanvaltuutetuille tarkoitetulle infotilaisuudelle, jossa puheenvuoron käyttäjinä oli keskeisten viranomaisten lisäksi mm.Arevan Suomen toimitusjohtaja. Ranuan demokratian toiminnan kannalta hälyttävää on se, että 27:stä valtuutetusta 25 oli läsnä oletetusti uraanimyönteisessä suljetussa tilaisuudessa, mutta vain kolmea kiinnosti 7.11.2009 avoimessa seminaarissa esitetty tutkimustieto, vaikka valtuutetut kutsuttiin tilaisuuteen henkilökohtaisesti. Demokratian toimivuutta voi vakavasti epäillä tilanteessa, jossa riippumattomien asiantuntijoiden tarjoama informaatio ei kunnan asioista päättäviä henkilöitä kiinnosta edes elintärkeän aiheen ollessa kyseessä.

Areva Resources Finland Oy on jättänyt 1.9.2008 Työ - ja elinkeinoministeriölle valtaushakemuksen uraanin etsintöjen aloittamista varten koskien yli 100 neliökilometrin suuruista aluetta Ranuan ja Rovaniemen kuntien alueella. Ranuan kunnanvaltuusto äänestää Ranuan kunnan kannasta valtaushakemukseen 16.11.2009.

Kuvia lehdistön käyttöön seminaarin puhujista:
Inge Schmitz-Feuerhake: http://www.flickr.com/photos/rramm/4082351963/
Ulla Valovesi: http://www.flickr.com/photos/rramm/4083055850/
Ulla Klötzer: http://www.flickr.com/photos/rramm/4083054856/

Kuvia 7.11 järjestetystä mielenosoituksesta ja seminaarista:
http://www.flickr.com/photos/rramm/sets/72157622741936536/

Lisätietoja seminaarista ja Ranua Rescue -kampanjasta:

Sähköposti: ranuarescue (at) gmail.com


ANTI-URANIUM MINING DEMONSTRATION IN RANUA

On saturday the 7th of november, about 80 people gathered in front the Ranua town hall to demonstrate against the uranium mining plans of Areva, in this small community and all over the world. the demonstration has been very lively and loud, the participants were singing creative songs "..." (ranua, ranua don't you understand?) and shouting slogans constantly. A lot of banners and signs had been brought to the demonstration, like the scary future herald (code of arms) of "URANUA", radioactive moose, and "Lappi - suomen uraanisiirtomaa?" (Lapland - Finlands uranium colony?). Some demonstrators created costumes, there have been the seven samurais carrying "ei uranua" flags and a walking humansized mutated cloudberry. When the demonstration reached the markesquare a streettheatre performance took place and a variety of speeches have been given by local demonstrators, deligates of Ranua Rescue, international supporters and spontanous speakers from all over Finland.

After the demonstration ended at the Ranua school, about 50 people were having lunch provided by locals together in the location of the seminar, which started in the afternoon. the seminar consisted of speeches of teacher Ulla Klözer from "women for peace": "uranium livecycle and waste", antropologist Ulla Valovesi: "nuclear industry and enviromental racism" and prof. dr. of physics Inge Schmitz-Feuerhake, from Bremen university: "health effects of uranium in workers and residents and the experience in germany". After this the audience and participants of the seminar have discussed the upcoming questions with the independend experts.

Of Ranua Council’s 27 members, 25 attended the information meeting with
Areva and STUK on October 14, which unfortunately has been closed to the
public. It is assumed that this was an overwhelmingly pro uranium
presentation. Sadly only three council members attented the public seminar, independently organized by concerned locals and Ranua Rescue. This is especially concerning after the chairman of Areva Finland, Osmo Kaipainen failed to provide any postive arguments for either nuclear power or uranium mining, despite repeated requests by the attendents of the seminar on November 6 in the University of Oulu. We hope that the Ranua’s council members will choose common sense instead of swallowing the rather unattractive bait of the nuclear industry, which will poison future generations of the community they represent.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti