tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

keskiviikko 11. marraskuuta 2009

Vetoa Ranuan kunnanvaltuutettuihin uraanin etsintöjen estämiseksi!

Ranuan kunnanvaltuusto äänestää 16.11.2009 uraanin etsintöjen sallimisesta Ranualla. Kunnanvaltuuston änestyksen tulos on suurella todennäköisyydellä myönteinen mikäli asiaan ei puututa - siitä huolimatta että suuri osa ranualaisista suhtautuu varauksella uraanikaivoksen perustamiseen Ranualle. Uraanin etsintöjen salliminen on ensimmäinen askel kaivoksen perustamiseksi. Vaaditaan nollatoleranssia uraanille!

Viestin alla olevasta listasta löytyy Ranuan kunnanvaltuutettujen yhteystiedot ja mallikirje, jota voit käyttää apuna omaa viestiä muotoillessasi.

Kirjoita tai soita yhdelle tai useammalle kunnanvaltuutetulle. Kerro että olet huolestunut 16.11.2009 tehtävän äänestyksen tuloksesta. Kerro että et halua uraanikaivosta Ranualle ja että kunnanvaltuutettu äänestää EI uraanin etsinnöille. Mainitse perusteluissasi yksi tai useampi syy näkökannallesi. Lyhyt viesti riittää ja on tehokas.

Tarkempaa tietoa Ranuan tilanteesta:

Turvallista tapaa louhia uraania ei ole. Paikkakunnalle uraanikaivos merkitsee ydinjätehautaa. Uraanin louhinnan ja kaivospaikakkunnalla tapahtuvan alkurikastuksen tuottama radioaktiivinen jäte säilötään kaivoksen lähelle, josta se voi levitä ympäristöön pölynä tai vesistöihin esimerkiksi tulvien kautta. Uraaninlouhintajäte säilyy radioaktiivisena 100 000 vuotta. Jäte sisältää terveyden kannalta erittäin haitallisia radioaktiivisia aineita, kuten muassa radonia, radiumia ja poloniumia, sekä muita myrkyllisiä aineita kuten arsenikkia ja lyijyä. Lääketieteellisen fysiikan tohtori Inge Schmitz-Feuerhaken (Bremenin yliopisto) tutkimuksessa uraanikaivospaikkakuntien asukkailla Saksassa on todettu normaaliväestöä huomattavasti enemmän vatsasyöpää, leukemiaa ja synnynnäisiä epämuodostumia. Muualla Euroopassa uraanikaivostoiminnasta on luovuttu ympäristösyiden vuoksi.

Areva Resources Finland Oy jätti 1.9.2008 työ- ja elinkeinoministeriölle
valtaushakemuksen Ranuan ja Rovaniemen rajan ylittävästä
Asentolamminojan alueesta. Valtaushakemuksen hyväksyminen merkitsee uraanin etsintöjen sallimista. Lupaa kaivoksen perustamiselle haetaan erikseen. Uraania etsittäisiin koeporauksin, joita tehtäisiin yhteensä toistakymmentä kilometriä ja ne ulottuisivat mahdollisia pohjavesiesiintymiä syvemmälle. Jo koeporaukset voivat saastuttaa alueen vesistöjä ja pohjavesiä, mikäli radioaktiivinen uraanimalmi pääsee kosketuksiin radioaktiivisen uraanimalmin kanssa.

Valtausalueella on useita soita ja pieniä vesistöjä, jotka ovat yhteydessä pohjavesialueisiin. Alueen vesistöt laskevat Natura-alueeseen kuuluvaan Simojokeen. Uraaninlouhinnan tuottamat radioaktiiviset saasteet leviäisivät siis todella laajalle alueelle ja seuraukset seudun luonnolle olisivat peruuttamattomat: se lopettaisi marjastuksesta, sienestyksestä, yrttien keruusta, poronhoidosta, maanviljelystä ja kalastuksesta toimeentulonsa saavien ihmisten elinkeinon Ranualla ja ympäröivissä kunnissa. Radioaktiivinen etelä-Lappi ei olisi enää kiinnostava matkakohdekaan.

Ranualla toimiva Areva on vastuussa mm. laajoista ympäristötuhoista
louhinta-alueillaan Nigerissä sekä skandaalin aiheuttaneesta louhintajätteeen leväperäisestä käsittelystä Ranskassa. Areva toimii tällä hetkellä Suomessa myös rakentamalla fiaskoksi kääntynyttä EPR-ydinreaktoria Eurajoen Olkiluodossa.

terveisin Ranua Rescue -ryhmä
Lisätietoja: ranuarescue.blogspot.com
sähköposti: ranuarescue@gmail.com

Mallikirje:

Arvoisa kunnanvaltuutettu,

äänestätte 16.11.2009 Ranuan kunnan kannasta Areva Resources Finland Oy:n jättämään valtaushakemukseen. Toivon, että otatte ehdottoman kielteisen kannan valtaushakemukseen ja uraanin etsintöihin.

Areva toimii vastuuttomasti ympäri maailmaa - myös kotimaassaan Ranskassa - eikä ole mitään syytä olettaa etteikö se toimisi yhtä vastuuttomasti myös Suomessa. Limousinin maakunnassa suljettu kaivos vuotaa radioaktiivista jätettä vesistöihin. Kaivosjäte säilyy myrkyllisenä kymmenien tuhansien vuosien ajan. Jos Ranualle tulee uraanikaivos, on erittäin todennäköistä, että vuoto tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.

Puhtaasta vedestä alkaa olla huutava pula ympäri maailman. Suomi on ainoita onnekkaita maita, jossa puhdasta vettä riittää. On erittäin vastuutonta aiheuttaa minkäänlaista saastumisuhkaa näille toistaiseksi puhtaille vesivarannoillemme. Pyydän että käytätte valtaanne vastuullisesti ja teette parhaanne estääksenne uraanikaivoksen tulon Ranualle!

Ystävällisin terveisin,

Kaikki valtuutettujen sähköpostiosoitteet jonossa:

Mirva.Salmela@ranua.fi, Paivio.karttunen1@luukku.com, keijo.ruonala@osao.fi, Jaanahosio@wippies.fi, Veijo.Illikainen@pp.inet.fi, Kaisa.Illikainen-Niemela@alko.fi, Eila.Impio@pp.inet.fi, Tarja.Impio@ranua.fi, Tuula.Karjalainen@pp.inet.fi, u.karttunen@hotmail.com, rkuoksa@hotmail.com, Hannu.Kuukasjarvi@pp.inet.fi, Jouni.Lohi@hotmail.com, hannuniemin@pp.inet.fi, Matti.Nikula@pp.inet.fi, sotka34@hotmail.com, ismo.petajajarvi@gmail.com, Kirsi.Saaranen@luukku.com, Tapio.Saukko@paliskunnat.fi, pitopalvelu.simontaival@pp.inet.fi, Matti.Simontaival@pp.inet.fi, Toivo.Saaskilahti@luukku.com, Viola.Tarujarvi@pp.inet.fi, Tuomas.Vanhala@roiakk.fi, Lauri.Vaarala@ranuanautokoulu.fi, Anna-Maija.Osterberg@ranua.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti