tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

maanantai 22. maaliskuuta 2010

Ranua Rescue maaliskuu 2010 uutiskirje

Tässä on osa maaliskuun 2010 uutiskirjeestämme. Tilaa kirje osoitteesta ranuarescue@gmail.com.
This is our March 2010 newsletter. It is available in English in few days time. Order the newsletter from ranuarescue@gmail.com.

MIKÄ RANUA RESCUE?

Ranua Rescue on ydinvoimayhtiö AREVAn uraanikaivosvaltausta Ranualla
vastustava kampanja, joka pyrkii lopettamaan uraanin etsinnät Ranualla.

Kampanjalla haluamme kiinnittää huomiota uraanikaivoshankkeisiin Suomessa ja muualla
maailmassa. Haluamme nostaa esille tämän ydinvoiman vähemmän tunnetun, mutta sitäkin haitallisemman, puolen.

Ranua Rescue on puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti
sitoutumaton kampanja. Sen osanottajia yhdistää vakaumus siitä, että uraanikaivoksia ei pitäisi
perustaa Ranualle tai minnekään muualle, sillä uraanikaivos jättää jälkeensä ikuisiksi ajoiksi saastuneen luonnon, aiheuttaa vakavia terveysuhkia nykyisille ja tuleville asukkaille ja tuhoaa monen muun elinkeinon harjoittamisen mahdollisuudet.

Kampanjaan on ottanut osaa kymmeniä ihmisiä eri puolilta Suomea sekä useista Euroopan maista. Kampanja on huomioitu aina USA:ta ja Kanadaa myöten, sillä samojen
ongelmien - ja saman yhtiön - kanssa kamppailevia ihmisiä on ympäri maailman.

MITÄ RANUA RESCUE ON TEHNYT?

Elokuussa 2009 kampanjan puitteissa Ranualle perustettiin AREVAn toimia alueella
tarkkaileva leiri. Samaan aikaan organisoitiin Ranuan kunnanhallitukseen ja -valtuustoon kohdistuneet vetoomuskampanjat, jotka poikivat kymmeniä vetoomuksia ympäri maailmaa. 13. elokuuta 2009 järjestettiin kansainvälinen "Ranua - toimintapäivä" joilloin Ranuan puolesta osoitettiin mieltä Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, sekä Berliinissä ja
Madgeburgissa Saksassa.

Leirin ollessa pystyssä Ranualla järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja uraaniaiheisia elokuvailtoja.
Marraskuussa 7.päivä, viikkoa ennen kunnanvaltuston äänestystä, järjestettiin yhteistyössä Lappilaiset uraanivoimaa vastaan ry:n ja kyläyhdistysten kanssa Ranualla sen historian suurin mielenosoitus ja uraanikaivostoiminnan seurauksia käsitellyt seminaari. Seminaarissa
olivat puhumassa saksalainen uraanin terveysvaikutusten asiantuntija, professori Inge Schmitz-Feuerhake, ja Suomesta kansalaisaktivisti, opettaja Ulla Klötzer ja antropologi Ulla Valovesi. Seminaariin otti osaa n.50 henkeä pääosin Pohjois-Suomesta. Lisäksi Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa
useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Lisää tietoa tästä blogista.

Ranuan kunnanvaltuusto ei 16.11.2009 tekemässään päätöksessä asettunut
vastustamaan uraanikaivosta. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen (17 jaa, 10 ei). Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä nyt alkoi työ - ja
elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu.
Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.

Vuoden vaihtuessa Areva Resources Finland Oy luopui osasta valtausalueitaan Ranualla ja Rovaniemellä. Alunperin 108km2 suuruinen valtausalue on supistunut 36km2:n. Arevan
toimet keskittyvät alueille, joilla uraanimalmin pitoisuudet ovat suurimpia.

TAUSTATIETOA:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 ranualaisten uraanikaivosta vastustavien henkilöiden ja Suomen ydinvoimatilanteesta kiinnostuneiden henkilöiden
kohdatessa. Ranualaiset olivat jo tässä vaiheessa tehneet paljon uraanikaivoshankkeen vastustamiseksi. Ranuan kunta kuuluu kuitenkin valitettavasti niihin suomalaisiin kuntiin, joissa tuijotetaan yksisilmäisesti uraanikaivoksen tuomia työpaikkoja - ottamatta
huomioon sitä kuinka paljon työpaikkoja kaivos tulisi tuhoamaansekä välittömästi (matkailu, luontaiselinkeinot) ettäkäytännössä ikuisesti, sillä uraanikaivosten tuottama jäte myrkyttää ympäristöä satojen tuhansien vuosien ajan. Esimerkiksi Ranuan naapurikunta Tervola
valitsi toisin ja päätti kunnanvaltuuston päätöksellä vastustaa uraanikaivossuunnitelmia kunnan alueella.

Uraanikaivoksen perustamisella Ranualle olisi suuri negatiivinen merkitys koko etelä-Lapin luonnolle, sillä valtausalueen vesistöistä suuri osa laskee Lapin pisimpään vapaana ja luonnotilaisena virtaavaan jokeen, Simojokeen, joka puolestaan virtaa lähes koko Etelä-Lapin halki Perämereen. Simojokea pitkin uraanikaivoksen vuotamat radioaktiiviset ainekset päätyisivät todella laajalle alueelle.

Suomessa on valitettavasti uraanikaivoshankkeita jotka ovat valmisteluissaan pitemmällä kuin
Ranuan valtaus. Resurssimme ovat kuitenkin niin pienet, että emme tällä hetkellä kykene samalla tavoin vaikuttamaan muiden paikkakuntien tilanteisiin. Toivomme kuitenkin
että Ranuan tilanteesta tiedottaminen herättää myös kiinnostusta ja vastustusta muita
uraanikaivoshankkeita kohtaan.

Lue koko tarina blogistamme!

Ydinvoimavapaa Suomi -verkoston nettisivut: www.ydinvoimavapaasuomi.org

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti