tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

tiistai 11. toukokuuta 2010

Soklin kaivosta Itä-Lapissa vastustavan kansanliikkeen edustajat vierailulla Helsingissä tiistaina 11.5.

Norjalainen pörssiyhtiö Yara suunnittelee Sokliin fosfaatti-ja niobimalmikaivosta. Malmi sisältää myös uraania, sekä muita radioaktiivisia aineita. Soklin kaivos sijaitsee keskellä porojen vaellus-ja laidunaluetta. Porotalous on alueen keskeinen elinkeino ja pitää monet kylät asuttuina. Toteutuessaan kaivos tuhoaisi poroelinkeinon eli kaivoshanke uhkaa poronhoitajien toimeentuloa. Monet nuoret poronhoitajaperheet rakentavat tulevaisuutensa poronhoidon varaan. Kaivoksen suunnitellut jätealtaat tuhoaisivat myös paikalliset tammukan ja harjuksen kutu-ja talvehtimispaikat.

"Lappilaiset päättäjät eivät tunnusta ympäristöllisiä, elinkeinollisia ja kulttuurisia uhkia vaan ajavat kaivosyhtiön etua yksipuolisesti ja lyhytnäköisesti. Kaivokset toimivat parhaimmillaankin vain pari vuosikymmentä ja sen jälkeen suuri osa Itä-Lapista on elinkelvotonta jätealuetta", kirjoittavat Sokli erämaana-kansalaisliike ja Kemin-Sompion paliskunta tiedotteessaan.

Kansanliikkeen edustajat pystyttivät tiistaina 11.5. infokodan Paasikiven aukiolle Helsinkiin ja kävivät eduskuntatalolla tarjoamassa kansanedustajille tietoa kaivostoiminnan vaikutuksista porotalouteen.

Kansanliikkeen nettisivut: http://www.save-sokli.com/

Norwegian company Yara plans to start mining phosphate- and niobiore in Sokli area, eastern Finnish Lapland. The ore contains also uranium and other radioactive substances. Sokli mines would be opened in the middle of the herding area of reindeers and would seriously harm reideer herders' source of livelihood. Young reindeer herding families in the area build their future on reindeer herding. The planned tailing dams of the mines would also destroy the local salmon rivers. The mines would operate for couple of decades and afterwards the whole eastern Lapland would be wasteland.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti