tähän mennessä tapahtunut / happened so far:

Ranua Rescue -kampanja sai alkunsa heinäkuussa 2009 Tervolassa, Etelä-Lapissa, järjestetyllä kansainvälisellä "Ei uraanivoimaa /no uranium power" -leirillä, jonka järjestävänä tahona oli Ydinvoimavapaa Suomi / Nuclear Free Finland -verkosto. VIDEO Tervolan leiristä täällä. Video from Tervola "No Uranium Power" -camp can be found here.
Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut uraanikaivossuunnitelmia vastustava kampanja. Arevan toimia tarkkaileva leiri pystytettiin Asentolamminojalle elokuussa 2009. Kampanjan puitteissa on järjestetty AREVAn Ranuan suunnitelmia vastustavia mielenosoituksia ympäri Suomen sekä muualla Euroopassa, Suomen uraanikaivostilanteesta kertovia infotilaisuuksia sekä uraanikaivosten vaikutuksia käsittelevä seminaari Ranualla 7.11.2009 - jonka yhteydessä järjestettiin myös Ranuan historian suurin (80 hlöä) ja värikkäin mielenosoitus. Ranuan tilanteesta ja uraanikaivoksista on tiedotettu tukikeikoilla, elokuvailloissa ja muissa tapahtumissa useilla muilla paikkakunnilla Suomessa. Ranua Rescuen leiri päätettiin laittaa talviteloille joulukuun alussa, sillä silloin alkoi työ - ja elinkeinoministeriön antaman valtauspäätöksen pitkä odottelu. Kaivosyhtiö vaihtui vapun aattona 30.4.2010 kauppojen myötä AREVAsta kanadalaiseksi Mawson Resources Limited:iksi.Päätöstä valtausoikeudesta ei ole vielä tehty.
Lue lisää blogistamme!
This blog is written both in Finnish and English. English texts written in this colour. Check also our links and news ------>
Canadian uranium mining company Mawson Resources Limited is threatening to poison vast areas in Finnish Lapland by uranium mining. Ranua Rescue campaign started on summer 2009 to stop uranium prospecting in Ranua, a municipality in Southern Lapland. The campaign is internationally oriented and in addition to having a camp in Ranua has arranged demonstrations, info-nights, seminars and support gigs in many cities in Finland to draw attention to the destructing sides uranium mining - an issue hardly discussed in Finland.
Meidät löytää myös Facebookista! You can also find us in Facebook! Here is a video from Ranua Rescue camp (Aug 2009-Dec 2009).

tiistai 11. toukokuuta 2010

Kanadalainen uraanikaivosyhtiö panostaa nyt Suomeen “ydinvoimalle otollisen” ilmapiirin vuoksi

Lehdistötiedote 6.5.2010

Ranua Rescue -kampanja on vastustanut ydinvoimayhtiö Arevan uraanin etsintään liittyvää toimintaa Ranuan kunnassa. Vuonna 2009 kampanja leiriytyi elokuun ja joulukuun väliseksi ajaksi Ranuan Isokankaalle tarkkailemaan Arevan toimia alueella. Hiljattain tehtyjen kauppojen myötä Ranualla toimiikin nyt kanadalainen uraanikaivosyhtiö Mawson Resources Limited. Ranua Rescuelle yhtiön vaihtuminen ei merkitse toiminnan loppumista, vaan osoittaa miten arvokkaita etsintäalueet ovat kansainvälisille yhtiöille. Ranua Rescue vaatii uraanivaltaushakemusten hylkäämistä. Samalla ydinreaktorihankkeet tulisi haudata, Olkiluoto-3 reaktorin rakentaminen lopetettava ja toiminnassa olevat ydinvoimalat sulkea uraanikaivostoiminnan estämiseksi. Ranua Rescue- kampanjaa jatketaan Mawsonin toiminnasta tiedottaen.

Kanadalainen uraanikaivosyhtiö Mawson Resources Limited löi vapun aattona 30.4.2010 lukkoon miljoonan euron arvoiset kaupat ydinvoimajätti Arevan kanssa. Areva luovutti Mawsonille kaikki Suomessa sijaitsevat uraanikaivosvaltaukset ja valtaushakemukset, sekä näihin liittyvän tutkimustiedon vastineeksi Mawsonin osakkeista. Näin Mawsonista sukeutui suurin Pohjoismaissa operoiva uraanin etsintäyhtiö. Arevasta puolestaan tuli kaupassa yksi Mawsonin suurimmista osakkeenomistajista 11 prosentin osuudella osakkeista. Mawson Resources Limited haluaa omien sanojensa mukaan auttaa turvaamaan ydinpolttoaineen saatavuuden “ydinvoimalle otolliseksi” luonnehtimassaan Suomessa ja Ruotsissa.

Areva haluaa varmistaa itselleen Suomen uraanista saatavan hyödyn ilman pelkoa imagonsa ryvettymisestä uraanikaivostoimintaan liittyvien ympäristötuhojen yhteydessä. Arevan maine on Suomessa jo kärsinyt pahasti erityisesti Olkiluoto-3 prototyyppisen EPR-ydinreaktorin työmaalla esiintyneiden turvallisuus -ja laatuongelmien vuoksi. Nämä vastikään tehdyt miljoonakaupat osoittavat Pohjoismaisen uraanin arvon. Suomessa operoivilla monikansallisilla kaivosyhtiöillä ei ole halua luopua valtausalueista, vaan ne tarkentavat strategioitaan Suomen eduskunnan ydinvoimaäänestyksen alla.

Suomen hallituksen läpi runnoma ydinvoimapolitiikka sopii erittäin hyvin kaivosyhtiöiden tulevaisuudensuunnitelmiin. Mauri Pekkarisen luotsaamassa työ – ja elinkeinoministeriössä ei ole tehty päätöksiä uraanikaivosvaltauksista viime syyskuun jälkeen. Voimassa olevat, sekä kuluvana vuonna ministeriöön saapuvat valtaushakemukset tullaan käsittelemään vanhan, esimodernilta ajalta periytyvän kaivoslain mukaan, joka ei ota huomioon esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä tai yksityisen omaisuuden suojaa.

Uraanikaivostoiminta aiheuttaa aina mittavaa ympäristötuhoa, sekä kuluttaa ja saastuttaa järjettömiä määriä elintärkeitä resursseja, kuten vettä. Valtaosa uraanimalmin sisältämästä radioaktiivisuudesta jää uraanikaivosten tuottamaan jätteeseen. Uraanikaivosjätteen sisältämät radioaktiiviset ainekset säilyvät vaarallisina kymmenien tuhansien vuosien ajan ja kokemukset uraanikaivoksista ympäri maailman osoittavat, että kaivosjätettä on mahdotonta varastoida turvallisesti. Tuhansien kaivostyöntekijöiden ja lähiseudun asukkaiden sairastuminen ja ennenaikaiset kuolemat voidaan esimerkiksi Wismutissa, Saksassa, sekä useilla kaivospaikkakunnilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa linkittää suoraan uraanikaivostoiminnasta johtuvaksi.

Ranua Rescue -kampanja vaatii, että elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen on lopetettava mieletön ydinvoima – ja uraanikaivospolitiikkansa ja panostettava kestäviin ratkaisuihin, kuten uusiutuvaan energiaan ja luonnonvarojemme kestävään käyttöön!

Taustatietoa:

Vanhentunut kaivoslaki yhdessä Suomen valtion (Geologian tutkimuskeskus) omaaman Suomen maaperää koskevan datan kanssa on tehnyt Suomesta kaivosyhtiöille auliin ja edullisen sijoituskohteen. Uusi kaivoslaki astuu voimaan vuonna 2011, mutta se koskee vasta ensi vuonna TEM:iin saapuvia hakemuksia.

Professori, lääketieteen tohtori Inge Schmitz-Feuerhake on tehnyt tutkimuksen Wismutissa, Saksassa, sijaitsevan uraanikaivoksen terveysvaikutuksista. Uraanikaivosjätteen sisältämät radioaktiiviset aineet siirtyvät lähialueen asukkaisiin sisäänhengityksen ja juomaveden kautta sekä paikallisia elintarvikkeita, kuten lihaa, maitoa, marjoja, sieniä, nauttimalla. Kaivostyöntekijöillä on todettu normaaliväestöä huomattavasti enemmän kasvaimia, tunnistamattomia verisairauksia, sisäelinten syöpiä sappirakon syöpää, vatsasyöpää, leukemiaa ja synnynnäisiä epämuodostumia. Näistä kolmea viimeksimainittua on todettu normaaliväestöä enemmän myös lähiseudun asukkailla.
Professori Schmitz-Feuerhake vieraili Ranualla 7.11.2009 Ranua Rescuen uraanikaivosten terveysvaikutuksia käsittelevässä seminaarissa. Esitelmä luettavissa blogissa: http://ranuarescue.blogspot.com/2009/11/health-effects-of-uranium-mining-in.html

Koko Suomen kattava ja kansainvälinen Ranua Rescue on Suomen ensimmäinen maastoon jalkautunut kampanja uraanihankkeiden pysäyttämiseksi. Vuonna 2009 kampanja leiriytyi elokuun ja joulukuun väliseksi ajaksi Ranuan Isokankaalle tarkkailemaan Arevan toimia alueella. Kampanjan puitteissa on järjestetty mielenosoituksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja eri puolilla Suomea sekä myös muualla Euroopassa.

http://www.mawsonresources.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=397330&_Type=News-Releases&_Title=Mawson-Acquires-100-of-Arevas-Finnish-Exploration-Portfolio-and-Areva-Becom...

http://www.miningtopnews.com/mawson-focuses-on-uranium-exploration-in-scandinavia.html

http://www.mawsonresources.com/s/Home.asp
Michael Hudson: Uranium in Scandinavia "Lots of smoke, but where is the fire?"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti